Advies: geen OZB huurders

Het ministerie van Financiën moet onderzoeken of de onroerende zaak belasting voor huurders kan worden opgeheven. Door de belastingheffing te beperken tot de eigenaren van onroerend goed zijn `efficiencyvoordelen' te behalen. Dat zegt de Waarderingskamer in een vanmiddag gepresenteerd rapport. De Wet WOZ regelt hoe de waarde van onroerend goed (huizen, gebouwen) moet worden vastgesteld.