Weer adviseur Clinton weg

Opnieuw verlaat een belangrijke medewerker de economische ploeg van de Amerikaanse president Bill Clinton. Janet Yellen, de belangrijkste economische adviseur van het Witte Huis, heeft besloten haar carrière voort te zetten aan de univerisiteit van Berkeley (Californië). Half mei besloot de Amerikaanse minister van Financiën Robert Rubin al terug te treden. Zowel Rubin als Yellen hebben onder Clinton meegewerkt aan een periode van Amerikaanse economische hoogconjunctuur.