VVCS ziet geen heil in CAO

De spelersvakbond VVCS twijfelt er sterk aan of de CAO, die de nieuwe organisatie Unie ProProf en de clubs in het betaald voetbal willen afsluiten, goedgekeurd zal worden door het ministerie van Sociale Zaken. De vereniging van contractspelers geeft haar leden een negatief advies als zij individueel worden benaderd in te stemmen met de collectieve arbeidsovereenkomst. De VVCS zal naar de rechter stappen als er sprake is van enige dwang, maar is niettemin nog steeds bereid te praten over een nieuwe CAO. Het ontwerp akkoord dat nu op tafel ligt is volgens VVCS-voorzitter Th. van Seggelen echter een te magere afspiegeling van de verlangens op het gebied van secundaire arbeids voorwaarden die de vakbond heeft ingebracht.

Unie ProProf, het initiatief van een aantal makelaars, schermt met tweehonderd leden van wie een aanzienlijk deel in het buitenland vertoeft. De VVCS zegt over ruim 850 aangesloten voetballers te beschikken op een potentieel van 1150 profspelers. Volgens juridisch adviseur mr. P. van Minnen zal het voor Unie ProProf en de FBO niet eenvoudig zijn een zogenoemde algemeen verbindend verklaring te krijgen voor de nieuwe CAO die vooral bedoeld is om de flexwet uit te schakelen. ,,Hoogstens een kwart van de profvoetballers is lid van ProProf'', constateert de specialist in arbeidsrecht. ,,De Stichting van de Arbeid kan hier bezwaar tegen maken. Ik vraag me af of de clubs zich realiseren in welk juridisch wespennest ze zich gaan steken. Ze zetten zich zelf klem. Want als de CAO er al komt, dan moeten zij zich aan de voorwaarden conformeren, de leden van de VVCS niet.''

Van Seggelen vindt dat de spelers met de CAO van Unie ProProf duurder uit zijn, terwijl er minder tegenover staat. ,,Wij vragen als vakbondsbijdrage twaalfhonderd gulden per lid per jaar. De helft betalen de leden via hun contributie, de andere helft betalen de werkgevers. ProProf wil 250.000 gulden, zo'n 1250 tot 2500 gulden per lid, maar ook nog eens tien procent van de totale loonsom voor begeleiding en bemiddeling die bij ons gratis zijn'', rekent Van Seggelen voor.