`Villa Boijmans moet blijven'

De voorgenomen sloop van de 19de-eeuwse Villa Alckmaer vanwege de uitbreiding van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is een ernstige aantasting van de monumentale waarde. De 19de-eeuwse villa heeft een grote zeldzaamheidswaarde en behoort eveneens tot de zeldzame authentieke bebouwing van de Westersingel, een gebied dat op de nominatie staat om tot `beschermd stadsgezicht' te worden uitgeroepen. Tot die conclusie komt de Amsterdamse kunsthistoricus Coert Peter Krabbe, die de afgelopen tijd onderzoek deed naar het architectuur-belang van het gedeeltelijk te slopen pand. De bevindingen van Krabbe, die in 1997 promoveerde op de studie `Ambacht Kunst Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland 1775-1880', zijn namens de bewoonster van de villa gedeponeerd bij de rechter, die morgen uitspraak doet in de zaak die zij heeft aangespannen tegen het museum. Deze villa hoort als een `vergeten' monument van nationaal belang ook op de rijksmonumentenlijst thuis, aldus Krabbe. De Raad voor Cultuur deelt Krabbe's visie. De Rijksdienst voor Monumentenzorg daarentegen heeft vanwege een 17de-eeuws interieur maar een deel van het symmetrische pand als zodanig geregistreerd.