Van der Ploeg geprezen en bekritiseerd

Organisaties van kunstenaars en culturele instellingen reageren overwegend positief op de wens van staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur meer mensen te interesseren voor kunst. Maar ze hebben ernstige twijfels over de maatregelen om dat doel te bereiken.

De vereniging Kunsten '92, waarbij enige honderden kunstinstellingen zijn aangesloten, vindt dat staatssecretaris Van der Ploeg met zijn gisteren gepresenteerde nota Cultuur als confrontatie, vooral verwarring schept. ,,Zijn plannen beloven veel, maar lijken moeilijk uitvoerbaar, vooral vanwege gebrek aan financiële middelen.'' Volgens Kunsten '92 past de kunstenaar niet in het denkpatroon van de econoom Van der Ploeg en is zijn radicale aanpak schadelijk voor kunst en cultuur. Gevreesd wordt voor verregaande inmenging van de overheid bij de kunstinstellingen. Verder is er gevaar voor de continuïteit van de kunstproductie, wanneer er te veel `doorstroming' is in de gesubsidieerde cultuur.

Van der Ploeg stelt in zijn nota, op basis waarvan de subsidies voor de periode 2001-2004 moeten worden verdeeld, dat culturele instellingen hun best moeten doen om een groter en gevarieerder publiek (met name ook jongeren en allochtonen) te bereiken. Ze zijn verplicht tenminste drie procent van hun bugdet te reserveren voor `nieuwe doelgroepen', anders raken ze drie procent subsidie kwijt. Verder moeten ze tenminste vijftien procent van hun inkomsten halen uit entreegelden. Voor musea zal het niet zo moeilijk zijn aan die normen te voldoen, denkt Arnout Weeda, vice-voorzitter van de Nederlandse Museumvereniging. ,,Wij zijn het van harte eens met de doelstellingen van de staatssecretaris. Maar veel musea zijn al jaren bezig met activiteiten voor bijvoorbeeld jongeren.''

L. Burghout, directeur Directie Overleg Dans: ,,Het voorstel om bij de vijftien procent eigen inkomsten niet meer de sponsorgelden mee te tellen is onbegrijpelijk en in tegenspraak met het pleidooi van de staatssecretaris voor cultureel ondernemerschap.''

,,Er is niets mis met Van der Ploegs ambitie om het draagvlak voor gesubsideerde kunst te vergroten'', zegt J. Jong, directeur van de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, ,,maar de algemene dwangmaatregelen die hij nu voorstelt, lossen niets op. Een succesvolle jeugdtheatergroep als Wederzijds die voornamelijk op scholen speelt, zal de norm van vijftien procent publieksinkomsten natuurlijk nooit halen. Moeten ze daarom maar weg? Onzin.''

J. Knopper, directeur Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD): ,,Ik ben het met Van der Ploeg eens dat er te weinig belangstelling is voor al die kwaliteitskunst. Maar de staatssecretaris maakt zich schuldig aan een overmaat aan wensen. Ten onrechte spitst hij de problemen toe op allochtonen en jongeren, terwijl die onderdeel zijn van een algemeen probleem.''

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de bond FNV-Kiem vinden dat Van der Ploeg ten onrechte de indruk wekt dat de kunstwereld zich niet of onvoldoende richt op een breder publieksbereik, culturele diversiteit of betrokkenheid van de jeugd. Bovendien zou Van der Ploeg 30 miljoen te kort komen voor uitvoering van zijn plannen.