Van den Doel boos op Van Gijzel en Meijer

Het VVD-Kamerlid Van den Doel heeft opnieuw harde kritiek geuit op de gang van zaken bij de parlementaire enquête naar de Bijlmerramp. Deze week haalt hij in het weekblad Elsevier uit naar zijn PvdA-collega Van Gijzel en commissievoorzitter Meijer (CDA) over hun rol in dit onderzoek. De commissie is gisteren officieel ontbonden.

Van den Doel, die zelf lid was van de commissie, beschuldigt Van Gijzel in het interview van ,,onzuiver'' gedrag. ,,Van Gijzel had voortdurend contact met Oudkerk en met Meijer. Ik heb eerst intern geprotesteerd.

Van Gijzel was de man die zich in de PvdA-fractie bezighield met de Bijlmerkwestie. Aangezien wij ook de rol van de Kamer onder de loep namen, was Van Gijzel dus voorwerp van onderzoek'', aldus het VVD-Kamerlid. Van den Doel zegt het ook merkwaardig te vinden dat Van Gijzels vroegere medewerkster werd aangesteld als secretaresse van de commissie. ,,Dat was niet toevallig. Blijkbaar was dat vooraf met Meijer geregeld.''

Eerder al nam Van den Doel afstand van de zwaarste politieke conclusie in het rapport.

De houding van commissievoorzitter Meijer tijdens het debat over het rapport noemt hij ,,een beschamende vertoning''. Van den Doel: ,,Ik heb geen andere indruk gekregen dan dat het hem erom was te doen politieke koppen te laten rollen.'' Het liberale commissielid vindt dat voorzitter Meijer de enquête in ,,diskrediet'' heeft gebracht.