Spreekrecht voor EP'ers in Kamer

Nederlandse leden van het Europese Parlement moeten een beperkt spreekrecht in de Tweede Kamer krijgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt voorstellen in die richting die het presidium van de Kamer heeft gedaan. Alleen de fracties van VVD, SP en SGP zijn daartegen, bleek gisteren in een debat over die voorstellen.

Het Kamerpresidium wil Europarlementariërs spreekrecht geven in vergaderingen van de Kamercommissie van Europese zaken en een jaarlijks debat over de staat van de Europese Unie. Ook zouden zij het recht moeten krijgen om deel te nemen aan de schriftelijke voorbereiding op de behandeling van Europese verdragen, nota's en wetsvoorstellen.

Het Kamerpresidium wil met zijn voorstellen twee doelen dienen en de klachten over het `democratische gat' tussen de Europese Unie, het Europarlement en de nationale parlementen te lijf gaan. De bedoeling is de positie van de Kamer te versterken in `Europese' debatten met het kabinet én de betrokkenheid van de Europarlementariërs bij de Nederlandse besluitvorming groter te maken. Over de vraag of de regering in de Kamer ook Europarlementariërs antwoorden moet geven wil het presidium nog advies van de Raad van State vragen.

Volgens de VVD'er Brood verdragen de voorstellen zich niet met de Grondwet. Zijn fractie meent al langer dat Europarlementariërs geen spreekrecht in de Tweede Kamer moeten krijgen. Zij kunnen hun opvattingen op een andere manier aan politieke geestverwanten in Den Haag kenbaar maken. ,,Wij kunnen onze bevoegdheden niet delegeren aan anderen.''