Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Particuliere beveiliging ook op straat

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om particuliere beveiligingsbedrijven in te schakelen voor toezicht op bijvoorbeeld uitgaans- en winkelgebieden.

Voorwaarde is dat de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk blijft en dat de politie de beveilingingsbedrijven instrueert.

Dit schrijven de ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) in een nota over veiligheid die zij gisteren presenteerden. Inzet van particuliere bewakers in de openbare ruimte was tot nu toe niet geregeld, maar komt hier en daar wel voor. De commerciële toezichthouders krijgen geen opsporingsbevoegdheden en mogen geen wapens dragen.

De Nederlandse Politiebond reageert verontwaardigd op de plannen. ,,Het publieke domein lijkt te worden overgeleverd aan de markt. Bedrijven die belang hebben bij een onveilig gevoel in de samenleving worden ingezet om die onveiligheid te reduceren.''

Om de burgers een veilig gevoel te geven pleiten de bewindslieden voor cameratoezicht in publieke ruimten. Er zal ,,spoedig'' een voorstel van het kabinet komen om dit cameratoezicht te regelen. Ook komen er voorstellen om de invloed van de gemeenteraad op het politiebeleid te vergroten. Al deze maatregelen zullen worden ondergebracht in een nieuwe Wet op de Openbare Orde en Veiligheid.

De aanpak van ,,kleine ergernissen'' (hondenpoep, fout parkeren, graffiti en dergelijke) schiet tekort, zo stellen Peper en Korthals vast. Om fietsendiefstal en autokraken tegen te gaan zullen lagere overheden samenwerken met `partners' als de BOVAG, de RAI, de ANWB en de fietsersbond.

Het kabinet wil dat gemeenten met meer dan 25.000 inwoners het Convenant Veilig Uitgaan ondertekenen. Uiterlijk in 2002 moet dan in die steden het uitgaansgeweld zijn aangepakt.

Het kabinet zal nog bekijken of het noodzakelijk is burgemeesters de bevoegdheid te geven gebieden aan te wijzen waar op bepaalde tijdstippen door de politie kan worden gefouilleerd op wapenbezit.

Voor de opvang van dak- en thuislozen zal de politie vaker een beroep doen op maatschappelijke organisaties. Die moeten voortaan dag en nacht bereikbaar zijn voor opvang, vindt het kabinet. ,,Opvang is immers geen taak voor de politie'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.