Oppositie: bij dioxinen Faber, Borst in gebreke

De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Faber (Landbouw) en minister Borst (Volksgezondheid) ernstig tekort zijn geschoten bij de aanpak van de dioxinenkwestie. Ook regeringspartij VVD vindt dat de bewindslieden inadequaat hebben gehandeld. Borst en Faber hebben volgens de VVD ,,willens en wetens een risico gelopen'' door niet onmiddellijk alarm te slaan.

De regeringspartijen lijken vooralsnog geen gevolgen te verbinden aan de handelwijze van beide bewindslieden. Aan het begin van de middag voerde de Tweede Kamer nog commissie-overleg met Borst en Faber. Later vanmiddag zou de Kamer definitieve conclusies trekken.

Staatssecretaris Faber erkende vanmorgen dat de aanpak van de dioxinenkwestie ,,beter had gekund''. ,,Nu we alles weten, kunnen we zeggen dat we anders hadden moeten optreden'', zo verklaarde ze. Borst erkende dat op haar departement niet alles ,,perfect is gegaan'', maar was vooral ,,verontwaardigd'' dat de Belgische autoriteiten Nederland niet direct hebben gewaarschuwd. ,,We konden in mei niet meer goedmaken wat daarvoor in België was misgegaan'', aldus Borst.

Faber kondigde aan dat op haar departement een permanent bureau zal worden ingesteld dat toezicht houdt op de voedselrisico's voor consumenten. De VVD zou de Kamer later vanmiddag een uitspraak vragen die de staatssecretaris opdraagt de communicatie op haar departement te verbeteren.

De staatssecretaris bestreed dat zij ambtenaren de schuld geeft van de gang van zaken. Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad van Landbouw zou Faber ,,de zwartepiet'' bij problemen steeds bij haar ambtenaren leggen. Inmiddels heeft de ondernemingsraad afstand genomen van haar voorzitter. Volgens een vanmorgen uitgegeven verklaring ,,is er geen sprake van tegenstellingen tussen het ambtelijke apparaat en de politieke leiding''.

PvdA-fractievoorzitter Melkert, gesteund door zijn PvdA-collega Dijkstal, drong er gisteren in de Tweede Kamer al op aan dat de nieuwe minister van Landbouw Brinkhorst maatregelen neemt om het politieke primaat op het ministerie van Landbouw te herstellen. Volgens Melkert kan de openlijke kritiek van ambtenaren op bewindslieden ,,niet door de beugel'', zo zei hij tijdens een debat over het herstel van het kabinet-Kok.

Faber stelde dat ,,het gat'' tussen de eerste melding en het in actie komen van het ministerie ,,niet te verklaren is''. Zij erkende wel dat de ministeriële verantwoordelijkheid vanaf de eerste melding op 29 april van kracht was.

Borst stelde dat het zogenoemde alarmeringssysteem van het ministerie iedere week wel twee keer afgaat. Borst: ,,Dan weer een bacterie op de zalm, dan weer salmonella op nijlbaars.'' Zij achtte het dan ook gerechtvaardigd dat de dienstdoende inspecteur zelf de afweging heeft gemaakt of er een risico voor de volksgezondheid was. De minister zei haar ambtenaren inmiddels te hebben bevolen informatie die betrekking heeft op mogelijke besmetting van dierlijke produkten niet meer op ambtelijk niveau af te handelen. ,,Landbouw en Volksgezondheid moeten elkaar niet op medewerkers-niveau informeren, maar op bewindslieden-niveau.''

Faber stelde voorts dat voor de kwaliteit van grondstoffen voor veevoer dezelfde regels zullen gelden als voor veevoer zelf. ,,Alleen grondstoffen met een schriftelijke garantie mogen nog verwerkt worden; dat moet per 1 oktober geregeld zijn'', aldus Faber. Tevens zal de nieuwe minister van Landbouw volgende week in Brussel een voorstel voor een Europees kwaliteitsplan doen.

LIJST VERWIJDERDE PRODUCTENvia www.nrc.nl/Doc