`Nederlandse dans kan meer publiek trekken'

Het ,,kernprobleem'' van de dans in Nederland – de te geringe publieksbelangstelling – is oplosbaar. Dit is de voornaamste conclusie van het rapport Dans!, dat vanmiddag is gepresenteerd. Het rapport is opgesteld door het onderzoeksbureau Driessen, in opdracht van de Directie Overleg Dans (DOD), het Ministerie van OC en W, het Theater Instituut Nederland, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De belangstelling voor dans is de afgelopen tien jaar weliswaar fors toegenomen, maar het aanbod evenzeer. Daardoor is de bezettingsgraad lager geworden. De kwaliteit van de Nederlandse dans wordt algemeen zeer hoog gevonden. De onderzoekers stellen dat de veronderstelling dat theaterprogrammeurs een ,,negatieve attitude'' ten opzichte van dans hebben, onjuist is. Het tegendeel is volgens hen waar. Ook is het niet zo, dat bezoekers teleurgesteld zouden zijn door het aanbod en daarom niet terugkomen. Afname van de publieksbelangstelling wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende toestroom van nieuw publiek en door ,,gebrekkige pr''. De danssector zou moeten inspelen op ,,gunstige ontwikkelingen'' zoals ,,de opbloei van het stedelijk leven, de toename van de een- en tweepersoonshuishoudens en de commercialisering van podia''. Het DOD vindt dat het rapport ,,veel materiaal oplevert dat aanleiding geeft tot verdere, diepgaandere discussie''.