Munt slaan uit de Euro

In 1996 mocht hij zich heel even een bekende wereldburger wanen, R. Apon, ook wel genaamd `de ingenieur uit Etten-Leur'. In oktober 1995 had Apon een merkdepot verricht van het woord Euro, als merk voor munten en papiergeld. Met zijn merkregistratie in de hand wendde Apon zich op 26 april 1996 tot de ministers van Financiën van de Benelux-landen met de mededeling dat gebruik van de naam Euro voor de nieuwe munteenheid in strijd was met zijn merkrechten.

Niet alleen de Nederlandse pers maar ook de buitenlandse media besteedden uitgebreid aandacht aan de actie van de ingenieur uit Etten-Leur, die de komst van de nieuwe Europese munt onder de naam Euro dreigde te blokkeren. Terwijl de daadwerkelijke introductie van de Euro steeds dichterbij kwam, werd het verdacht stil rond de ingenieur en zijn Euroclaim. Was de staat in onderhandeling met de sluwe Apon? Pas begin mei van dit jaar was er weer nieuws. Niet Apon, maar de staat bleek een rechtszaak te hebben aangespannen. De staat, blijkbaar toch bevreesd voor de claim van Apon, vroeg de rechtbank van Breda het merkdepot te vernietigen en te verklaren dat hij vrijelijk de naam Euro mocht gebruiken. Volgens de staat was het merkdepot van Apon van 4 oktober 1995 onmiskenbaar `te kwader trouw' verricht. In NRC Handelsblad van 2 oktober 1995, twee dagen vóór het merkdepot, was immers al een artikel verschenen onder de kop `Emu start per 1 januari 1999 met de munt Euro'. Maar volgens Apon, die van kwade trouw niets wilde weten, diende de staat hem gewoon, `zoals in de octrooipraktijk gebruikelijk is', voor iedere op de markt gebrachte Euro een vergoeding te betalen.

In zijn vonnis van 11 mei van dit jaar bepaalde de rechter echter dat Apon het merkdepot slechts verricht had `met de kennelijke bedoeling munt te slaan uit de keuze voor de benaming Euro als naam voor de Europese munt'. Daarmee was het depot te kwader trouw verricht en de merkregistratie nietig.

Ondanks zijn verlies staat Apon toch niet helemaal met lege handen. Bij zijn merkregistratie had Apon ook een claim gelegd op het woord Euro als merk voor speelgoedgeld. En die registratie was volgens de rechter niet te kwader trouw. En dus kan Apon altijd nog leuke spelletjes met nep-Euro's op de markt brengen.