Melkert eist meer ambitie van kabinet-Kok

Het kabinet moet in de komende Miljoenennota meer visie en ambitie tonen dan het tot nu toe heeft gedaan. Die oproep deed PvdA-fractieleider Melkert gisteren in de Tweede Kamer in een debat waarin werd teruggeblikt op de kabinetscrisis en het aftreden van minister Apotheker.

Volgens Melkert kan het gelijmde kabinet niet doorgaan met `business as usual'. Het zal op ,,de laatste Prinsjesdag van deze eeuw'' duidelijk moeten maken hoe het leiding wil geven aan de sociale ontwikkeling van Nederland.

De oppositie stelde dat de coalitiepartijen de afgelopen drie weken ernstige schade hebben toegebracht aan het vertrouwen van burgers in de politiek. SP-leider Marijnissen sprak van ,,een bizarre vertoning''. Volgens GroenLinks-leider Rosenmöller was de kabinetscrisis uiteindelijk niet nodig geweest en is het kabinet in de afwikkeling van het Bijlmerrapport ,,met de rug naar de burgers gaan staan'', waarbij ,,twee ministers zijn blijven zitten die hadden moeten vertrekken, terwijl deze week een minister is vertrokken die had moeten blijven''.

Rosenmöller noemde de opstelling van D66 in de afgelopen weken ,,lachwekkend''. Hij confronteerde D66-leider De Graaf met uitspraken die hijzelf en oud-leider Van Mierlo hebben gedaan over de kabinetscrisis en over referenda. Rosenmöller wees erop dat in D66-kring eerder over niet-bindende referenda was gesproken als ,,een surrogaatmiddel'' en ,,een misdaad jegens de kiezers''. De Graaf pareerde de kritiek door erop te wijzen dat deze citaten betrekking hadden op een andere vorm van referendum (raadplegend, niet door burgers geïnitieerd) dan het correctieve referendum waarover vorige week nieuwe coalitieafspraken zijn gemaakt.

CDA-leider De Hoop Scheffer wilde van het kabinet weten of een tijdelijke referendumwet past binnen de grondwet. Volgens premier Kok is het niet zo zeer de vraag ,,óf het past, maar hóe het past''.