IHC voor de rechter

Walinco sleept IHC Caland binnenkort voor de Haagse rechtbank. Het Amsterdamse funderingsbedrijf vindt dat haar octrooi op het gebied van heitechniek geschonden is door IHC-dochter Hydrohammer. Walinco claimt in kort geding 10 miljoen gulden. IHC zal op haar beurt Walinco voor de rechter dagen. Volgens IHC gaat de strijd om ,,concurrerende octrooi-aanvragen''.