Europa vermijdt dioxinenruzie met België

De ministers van Volksgezondheid van de Europese Unie hebben gisteren een harde botsing over de aanpak van de dioxinencrisis met hun Belgische collega Van den Bossche vermeden. Tijdens een bijeenkomst gisteren in Luxemburg gingen ze niet in op de Belgische weigering om aan alle eisen van de Europese Commissie inzake de dioxinencrisis te voldoen.

België weigert om zuivelproducten en mager varkens- en rundvlees uit de handel te nemen. Van den Bossche kondigde aan binnen enkele dagen met onderzoeksresultaten te zullen komen die de juistheid van dit besluit aantonen. Hij beschuldigde de Commissie ervan overdreven op de dioxinencrisis te hebben gereageerd. Hij erkende wel dat België te laat de EU over de dioxinencrisis heeft geïnformeerd en bovendien te traag maatregelen heeft genomen.

Vanaf vandaag mogen er in België weer kippen worden geslacht van bedrijven die verklaard hebben geen voer te hebben gebruikt dat met dioxinen besmet kan zijn geweest. Die bedrijven worden achteraf gecontroleerd en krijgen zware sancties als ze valse verklaringen hebben afgelegd. Vanmorgen hadden veel betrokken bedrijven echter nog geen certificaat dat vereist is om kippen te kunnen laten slachten. Ook eieren van deze bedrijven mogen naar de Belgische winkels. Morgen wil de Belgische regering ook het slachten van varkens en runderen weer toestaan. De rechter heeft geoordeeld dat de Belgische regering ruim vijf miljoen gulden aan de zuivelindustrie moet betalen voor iedere dag dat een lijst met onverdachte melkbedrijven op zich laat wachten. Het risico dat bedrijven ten onrechte verklaren geen verdacht veevoer te hebben gebruikt, deed minister Van den Bossche af met : ,,Als ik buiten kom, is dat ook een risico.'

De Belgische premier Dehaene gaf gisteren, geflankeerd door zijn vier vice-premiers, in Brussel uitleg over de dioxinencrisis. Delen van de markt vrijgeven en de markt veilig maken, is volgens Dehaene de prioriteit van de Belgische regering. Driekwart van de totaal 3.266 pluimveebedrijven wordt niet van dioxinenbesmetting verdacht. Een lijst met verdachte runder- en varkensbedrijven zou vandaag worden afgerond.

,,Het komt er op aan het besmette deel af te schermen', zei Dehaene. ,,Iedereen geeft toe dat het niet gaat om een algemene besmetting, maar om een accuut accident in een beperkte periode.' Tot nu toe hebben 32 veevoederbedrijven verklaard tussen januari en juni vet te hebben gekocht bij Verkest. Toch is het niet duidelijk of de regering met zekerheid kan nagaan of Verkest niet zwart heeft geleverd aan veevoederbedrijven. De premier verdedigde het besluit niet te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. ,,Ik ben overtuigd dat er geen probleem is met melk en afgeleide producten', aldus Dehaene. ,,Boter is het grootste probleem, dus dat hebben we van de markt verwijderd. Maar we zullen aantonen aan de hand van de vele testen dat de rest geen probleem is.' Als die testen de komende dag afgerond zijn, is het niet uitgesloten dat zuivel alsnog uit de winkelrekken moet. Geconfronteerd met de vaststelling dat België de Europese wetgeving niet toepast, zei Dehaene: ,,Over melk hebben we inderdaad een verschil van mening, maar wij hebben een verslag van wetenschappers. We zullen bewijzen dat daar geen probleem is.

Dehaene verwacht niet dat de Europese beschikking direct wordt ingetrokken. ,,Ik ben me ervan bewust dat de Commissie wordt geconfronteerd met de opstelling van landen buiten de Unie.'