`Controle op vetsmelters moet beter'

Vetsmelterijen moeten door de overheid beter gecontroleerd worden en voldoen aan kwaliteitseisen. Dat vinden de landbouworganisatie LTO Nederland, het Productschap Diervoeder en de Consumentenbond.

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Landbouw zegt het productschap ,,verdergaande maatregelen': te willen om de veiligheid en kwaliteit van dierenvoer te vergroten.

Een van de mogelijkheden is de invoering van een certificeringsysteem voor bedrijven die vetten en oliën verwerken. Twee van die bedrijven zijn betrokken bij het dioxinenschandaal rond de Vlaamse vetsmelter Verkest.

Justitie zoekt uit of de twee ondernemingen, Technivet B.V. in Ermelo en BEWA Vetrecycling in Moerdijk, verontreinigde grondstoffen geleverd hebben aan Verkest.

De affaire maakt volgens J. Vogelaar, voorzitter van de melkveehouders van LTO Nederland, duidelijk dat de vetsmelterij een risicofactor is. ,,Die bedrijven staan aan het begin van de voedselketen, maar worden niet of nauwelijks gecontroleerd. De overheid stelt ook geen eisen aan de sector. Dat is hard nodig als ik zie welke afvalstromen bij die bedrijven samenkomen. Iedereen kent de verhalen over misstanden in de sector', aldus Vogelaar.

Vetsmelterijen en vetverwerkers mengen technische vetten, oliën en andere afvalstoffen uit de industrie vaak met dierlijke vetten, destructievet en bijvoorbeeld afgedankt frituurvet van fastfood-zaken. Dat kan problemen opleveren als het gemengde product uiteindelijk in de voedselketen belandt.

Overheidscontrole op de scheiding van de stromen is er niet. De controle begint pas bij de mengvoederindustrie, waar de Kwaliteitsdienst Diervoedersector, een dienst van het productschap Diervoeder, actief is. Die controleert steekproefsgewijs de geproduceerde voeders en grondstoffen.

Instanties die zouden moeten toezien op de vetsmelterijen doen dat niet of onvoldoende, meent Vogelaar. Een daarvan is de inspectie Gezondheidsbescherming van het ministerie van Volksgezondheid. ,,Die controleert zeer weinig tot helemaal niet', zegt Vogelaar. De Algemene Inspectiedienst (AID) die misstanden in de landbouwsector moet opsporen, heeft tot nu toe, ondanks geruchten over misstanden, nooit een diepgaand onderzoek ingesteld in de vetsector.

De Consumentenbond pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een algehele strengere controle op de productie van veevoer. Er moeten regels komen voor grondstoffen, de herkomst van die stoffen moet duidelijk zijn, de transportwagens voor het voer moeten aan eisen voldoen en er moeten normen komen waaraan het voer moet voldoen, aldus de Consumentenbond.