Chronologie dioxinenzaak

19-26 januari: bij de Vlaamse vetsmelter Verkest worden mogelijk verontreinigde vetten en oliën geleverd, onder meer door twee Nederlandse bedrijven.

29 april: het Nederlandse ministerie van Landbouw wordt vertrouwelijk geïnformeerd door een medewerker van het Nederlandse onderzoeksbureau RIKILT-DLO dat in monsters kippenvlees en eieren uit België hoge concentraties dioxinen zijn gevonden.

10 mei: Landbouw informeert telefonisch ministerie van Volksgezondheid over vondst hoge concentratie dioxinen door RIKILT-DLO.

11 mei: Belgische autoriteiten vragen AID medewerking aan onderzoek naar herkomst verontreinigd Belgisch vet in Nederland.

12 mei: Landbouw wordt per fax uit België gedetailleerd geïnformeerd welke Nederlandse bedrijven mogelijk verontreinigd vet of veevoer hebben gekocht van Verkest.

18 mei: als het Hemelvaart-verlof (13 tot 17 mei) voorbij is, vraagt Landbouw Productschap pluimveevlees en eieren om gezondheidsonderzoek in het stellen bij bedrijven die verdacht voer kregen. Ministerie geeft de lijst met bedrijven die op 12 mei uit België kwam aan productschap. In overleg tussen ambtenaren en staatssecretaris Faber komt dioxinenverontreiniging ter sprake. Ambtenaren Landbouw stellen nota op over de verdachte leveringen aan Nederland. Nota bereikt staatssecretaris op 25 mei. Landbouw informeert inspectie Gezondheidsbescherming van ministerie van Volksgezondheid over mogelijke dioxinenleveringen aan Nederland.

25 mei: interne nota van ambtenaren Landbouw bereikt staatssecretaris Faber.

28 mei: Landbouw, Volksgezondheid en veevoederbedrijf Hendrix overleggen. Ambtenaren informeren staatssecretaris Faber over leveringen verdachte partijen vanuit België. Staatssecretaris wordt verzocht in te stemmen met onmiddellijk blokkeren van getraceerde kuikens en varkens.

31 mei: Volksgezondheid en Landbouw besluiten op basis van informatie van Hendrix de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) opdracht te geven alle resterende pluimvee op te sporen, te blokkeren en te onderzoeken op dioxinen.

1 juni: ministeries geven Productschap pluimveevlees en eieren opdracht met onmiddellijke ingang alle varkensbedrijven waar nog mogelijk besmette varkens zijn officieel te blokkeren.

2 juni: ministeries stellen informatielijn open. Bedrijven, inspecties en huisartsen worden geïnformeerd.

3 juni: RIKILT-DLO vindt geen dioxinen in monsters die Hendrix heeft opgestuurd.

4 juni: importverbod voor al het Belgische vee alsmede Belgische producten. Het sinds 15 januari geïmporteerde vee wordt opgespoord en vastgezet. Onderzoek van RIKILT-DLO wijst uit dat verdacht varkensvlees niet vervuild is.

9 juni: Belgische producten worden in heel Nederland uit de schappen gehaald.