`Allochtonen sneller verdacht'

Allochtonen en sociaal-economisch zwakkeren hebben een grotere kans om als verdachte te worden aangemerkt, een kleinere kans om op enig moment uit het strafrechtsysteem te komen en krijgen vaker onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Dit concludeert criminoloog B. Rovers van de Erasmus Universiteit Rotterdam uit een studie in opdracht van het ministerie van Justitie.