Alarm De Vries over zwerfarbeiders

De illegale seizoensarbeid neemt in Nederland alarmerende vormen aan. In het zuiden van het land staan campings vol met Oost-Europese `zwerfarbeiders' die illegaal in de land- en tuinbouw werken. Er is te weinig politie om de bedrijven op illegale werknemers te controleren en als zo'n zaak al voor de rechter komt, velt deze meestal een mild oordeel.

Dat verklaarde minister De Vries (Sociale Zaken) gisteren in overleg met de Tweede Kamer over de arbeidsbureaus. Kort voor dat overleg had De Vries een gesprek met de Arbeidsinspectie die de land- en tuinbouwbedrijven in het zuiden van het land momenteel controleert en de bewindsman op de problemen wees.

De situatie verschilt met die in voorgaande jaren, omdat er nu uitzonderlijk veel illegale werknemers uit vooral Polen zijn overgekomen. Ze zijn nu vooral actief in de aspergeoogst in Limburg en Noord-Brabant. De Vries vreest evenwel een `carrousel-effect', waarbij de illegale werknemers zich eerst op de asperges storten en, als die de grond uit zijn, overstappen op fruit, champignons en andere gewassen.

De minister zegt geen kans meer te zien de problemen rondom illegale seizoensarbeid zelf op te lossen. Hij heeft samen met zijn staatssecretaris Hoogervorst een `brandbrief' gestuurd naar de ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie). De Vries wil met hen spoedoverleg over welke maatregelen genomen dienen te worden om de illegale arbeid in te dammen.