Zittenblijvers in val door studiehuis

Havo- en VWO-leerlingen die volgend jaar zakken voor het Havo-eindexamen of blijven zitten in 5 VWO, raken ingeklemd tussen het nieuwe `studiehuis' en het oude lesprogramma. Ze komen in klassen terecht die al een jaar met het studiehuis werken.

Het studiehuis verschilt wezenlijk van het huidige systeem. In het studiehuis heeft iedereen verplicht wiskunde, 15 vakken in plaats van de huidige 7 en kiest iedereen één van de vier vast omschreven `vakkenprofielen'. Er zijn elk jaar zo'n 12.000 afvallers in de vijfde klas.

In augustus beginnen alle middelbare scholen met de nieuwe eindexamenprogramma's voor Havo en VWO. Op het huidige VWO zijn nog twee klassen (5 en 6) die het oude eindexamen zullen afleggen; op de Havo alleen nog de vijfde klas. De leerlingen die in september beginnen aan 5 Havo of 5 VWO moeten het eindexamen dus in één keer halen zonder te zakken of te blijven zitten.

Het ministerie van Onderwijs wil zittenblijvers vrijstelling geven van twee vakken die de anderen in de vierde hebben afgerond. Voor leerlingen die ,,gaten in hun kennis hebben'' - bijvoorbeeld doordat ze wiskunde al een jaar eerder hadden opgegeven - moet de school iets bedenken, aldus een woordvoerder. Scholen met Havo-examens moeten één jaar een `bezemexamen' geven voor zakkers. `Bezemklassen' - waarbij alle zittenblijvers en zakkers in een regio bij elkaar worden geveegd - worden niet ingesteld.

Op het Haagse Aloysius College vindt de rector R. Hulsbergen de vrijstelling ,,belachelijk''. ,,Die krijg je voor iets dat je al hebt gehad, niet voor iets dat je had moeten krijgen.'' Zij verwacht dat een aantal zittenblijvers het niet zal redden in het nieuwe studiehuis-programma. Het Aloysius College adviseert alle 4 VWO-ers om vakkenpakket samen te stellen dat lijkt op één van de vier toekomstige profielen. Maar de school zou liever bijles geven in de zomer volgend jaar, zodat zittenblijvers alsnog met succes het Studiehuis kunnen afronden. Hulsbergen: ,,We hebben al gehoord dat we dat dan maar uit onze begroting voor vernieuwingen moeten betalen. Die bedraagt 50.000 gulden per jaar! Daar kan ik nog geen halve leraar van betalen.''