Website

Het Instituut voor Publiek en Politiek houdt op zijn website een `digitaal opkomstdebat'. Wel of niet gaan stemmen, dat is de vraag. Tevens bevat de site het Europese Verkiezingen ABC, `een handig overzicht van termen die gebruikt worden in verkiezingstijd'. Voor wie wil weten wat een kiesdeler ook al weer is, of wat de Verdragen van Amsterdam, Maastricht, Parijs en Rome inhouden.

(www.publiek-politiek.nl/euroverkiezingen)