Taken naar Boonstra

Philipspresident C. Boonstra neemt de belangrijkste taken (strategie, onderzoek en ontwikkeling) over van het begin deze maand vertrokken bestuurslid R. Pieper. Tot de algemene aandeelhoudersvergade- ring van Philips in april volgend jaar zullen volgens een woordvoerder geen nieuwe leden toetreden tot de nu vijfhoofdige raad van bestuur.