Oppositie in Suriname kibbelt over kandidaten

De oppositie in Suriname dreigt haar krediet te verspelen door niet snel een opvolger voor de onlangs naar huis gestuurde president Wijdenbosch naar voren te schuiven.

André Telting, voormalig president van de Centrale Bank, en Eddy Jharap, directeur van de Staatsolie, zijn de gedoodverfde kandidaten voor het presidentschap en vice-presidentschap van Suriname. Beiden capabel, beiden politiek onbesmet en beiden ontslagen door president Wijdenbosch.

Maar zo eenvoudig als het lijkt, is het niet. Gisteren vergaderde het Gestructureerde Samenwerkingsverband, het verbond van partijen, vakbonden en werkgevers dat het straatprotest tegen president Wijdenbosch organiseerde, opnieuw urenlang vruchteloos in partijcentrum De Olifant over gezamenlijke kandidaten. De stemming werd gaandeweg somber.

De problemen liggen bij de BVD, een club Hindoestaanse zakenlieden. In 1996 toen de leiders van het nieuwe front maar geen overeenstemming bereikten over een regering, behoorden ze nog tot de Hindoestaanse partij VHP van de bejaarde leider Lachman. Onder leiding van de steenrijke handelaar Atta Mungra lieten zij zich onder aantrekkelijke voorwaarden wegkopen door Bouterse's NDP. Met hun stemmen kon de regering Wijdenbosch worden gevormd.

De korte geschiedenis van de BVD stond nadien in het teken van intern gekonkel. Een eigen achterban hebben de BVD-politici nauwelijks. Bij de volgende verkiezingen verdwijnen ze zeker van het toneel. Maar nu zijn de stemmen van diezelfde BVD weer vitaal bij de vorming van een nieuwe regering.

BVD-stemmen zijn nooit gratis. Zondag marcheerde Assemblee-voorzitter Djwalapersad van de BVD met groot gevolg De Olifant binnen om het presidentschap op te eisen. De BVD-kandidaat is Henk Ramdien, voormalig directeur van bauxietbedrijf Suralco. Een bekwaam manager, maar ook iemand die nauw betrokken was bij de oprichting van de BVD. Van VHP-leider Lachman is het te veel gevraagd om een van de oude verraders aan de macht te helpen.

De BVD noemt de kandidatuur van Ramdien van haar kant een principiële kwestie. Al zijn principes in die kringen rekbaar. ,,Op dit moment om 12.50 uur zeggen wij dat Henk Ramdien onze president is'', liet BVD-politicus Pierkhan gisteren weten toen zijn delegatie abrupt de vergadering had verlaten. Morgen is er weer een nieuwe dag. Een tweede complicatie vormt Fred Derby, de kleine vakbondsleider die achter de schermen de meerderheid tegen Wijdenbosch smeedde. Binnen 48 uur zouden er kandidaten komen, beloofde hij een week geleden nog.

Maar ook Derby komt nu zijn beloning innen. Hij staat op de kandidatuur van Siegfried Gilds, oud-minister van Defensie, vakbondsman en bestuurslid van zijn partij SPA. De andere vakbonden steunen Derby. Dat twee splinterpartijen met drie en één zetel hun wil aan de rest kunnen opleggen, lijkt onwaarschijnlijk. Maar wel verspeelt de oppositie zo kostbare tijd en krediet bij de bevolking.