Ondernemingen VS op pensioenmarkt

Amerikaanse vermogensbeheerders hebben de afgelopen jaren hun positie op de Nederlandse pensioenmarkt versterkt. In 1997 waren er nog vier Amerikaanse ondernemingen bij de grootste 25 vermogensbeheerders op de Nederlandse markt. Nu is dat aantal in de top-25 opgelopen tot acht, zo blijkt uit een onderzoek van Bureau Bosch uit Nuenen. Op 1 januari van dit jaar hadden buitenlandse vermogensbeheerders 32 procent van de Nederlandse pensioengelden in beheer, tegen 22 procent in 1997. . Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van 1997, toen dat percentage nog niet hoger was dan 22. De grootste externe beheerder van pensioengelden in ons land is Achmea Global Investors met een toevertrouwd bedrag van 82 miljard gulden. Op de tweede plaats komt het Amerikaanse Barclays Global Investors met 73 miljard. (ANP)