`Nog te veel mis in Studiehuis'

In augustus is het zover: de examenprogramma's voor Havo en VWO veranderen op alle scholen. Kamerlid U. Lambrechts (D66) is er niet gerust op.

Morgen bespreekt de onderwijscommissie in de Tweede Kamer op initiatief van Kamerlid Lambrechts (D66) de problemen rond de invoering van het Studiehuis op Havo en VWO. Die blijken uit de derde `Monitor Tweede Fase' waarin scholen worden gevolgd die er dit jaar mee begonnen. Over drie maanden moeten alle scholen eraan geloven, terwijl ,,er nog zo veel mis gaat, dat we het geheel beter kunnen uitstellen'', aldus Lambrechts.

Wat gaat er mis?,,Ten eerste is het lesprogramma nog steeds overladen. In geen enkel land hebben leerlingen vijftien vakken, hier straks wel. Ik sprak VWO 4-leerlingen die zeiden: we hebben dit jaar al 45 werkstukken gemaakt! Drie per vak - ik vraag me af of je dan erg diep gaat als leerling. Tien vakken lijkt mij prima.''

In december zei staatssecretaris Adelmund dat ze zou schrappen in de stof van de vakken om het programma te verlichten.,,Ondanks die toezegging, blijkt er vrijwel niets te zijn geschrapt. Geen wonder als je dat overlaat aan de vakleraren. Die willen niets overslaan op hun eigen gebied. Ik zou hen de opdracht meegeven om 25 procent van hun stof te schrappen.''

Misschien kunnen leerlingen en leraren het wel aan zoals het is?,,Dat kunnen ze niet. Een leerling zei tegen mij: `Mijn zus volgt twee studies op de universiteit en heeft het minder druk dan ik'. En daarom is de regeling voor slagen en zakken veel te streng: je mag maar één onvoldoende hebben op vijftien vakken. Goed functionerende leerlingen komen zo onnodig zonder diploma op straat. Dat moet minder streng.''

Komen de schoolboeken op tijd af?,,Zoals het er nu uitziet, niet. Adelmund moet garanderen dat ze tijdig af zijn en ook nog goed zijn. Er moet een onafhankelijke commissie komen die de kwaliteit van schoolboeken waarborgt. Dit jaar kwamen hoofdstukken stukje bij beetje af - de uitgevers leverden geen hele boeken omdat ze zo laat op de hoogte waren van de voorgeschreven inhoud. Scholen moeten soms blind inkopen, zonder dat ze een boek hebben kunnen beoordelen. En dat met een klein budget.''

U zit al vijf jaar in de onderwijscommissie, bent u niet zelf ook verantwoordelijk voor fouten in de invoering?,,Tja. Ik heb destijds aangedrongen op een jaar uitstel voor scholen die dat wilden. We hebben ook een punt gemaakt van de overladenheid van de programma's. Bovendien kregen we pas drie dagen na de laatste behandeling van de wet op de tweede fase de echte argumenten in handen om op uitstel aan te dringen: het Inspectieverslag over 1996, waaruit bleek dat de experimenten slecht verliepen. Dat verslag was dat jaar opvallend laat.''

Zijn de invoeringsproblemen de erfenis van oud-staatssecretaris Netelenbos die alles binnen haar ambtstermijn rond wilde hebben?,,Karin Adelmund was toen ze aantrad nog niet verantwoordelijk maar inmiddels echt wel. Zij heeft de verlichting van programma's toegezegd. Zij is degene die ervoor kan zorgen dat de slaag-zak regeling wordt versoepeld.''