Ministerie ziet niets in verbod op nertsenfok

Het ministerie van Landbouw ziet vooralsnog niets in een verbod op nertsenfok. De actiegroep Bont voor Dieren heeft op een verbod aangedrongen. Het ministerie wil de leefomstandigheden van de nertsen verder verbeteren. Doel is om rigide stereotiep gedrag (heen en weer lopen in de kooien) en het staartbijten uit te bannen. Verder moet ook het staartzuigen en afwijkend eetgedrag worden teruggedrongen. De Nederlandse vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren (NFE) heeft hiertoe reeds voorstellen gedaan. Dit kan door grotere kooien. Het ministerie wil dat de plannen van de nertsenfokhouders verder worden geconcretiseerd in afspraken. (ANP)