Justitie zoekt naar dioxinenvet in Nederland

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft de leiding genomen over het onderzoek naar leveranties van mogelijk met dioxinen vervuilde oliën en vetten vanuit Nederland aan de verdachte Vlaamse vetsmelterij Verkest.

Het onderzoek van het OM spitst zich toe op drie bedrijven, waaronder twee recycleerbedrijven in Ermelo en Moerdijk.

De voorraden van de drie ondernemingen zijn 28 mei door de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw bemonsterd. Volgens een woordvoerder van een van de bedrijven, Technivet in Ermelo, zijn de monsters genomen van andere voorraden vet dan die in januari aan Verkest zijn geleverd. Een woordvoerder van het OM zegt dat in elk bedrijf vier monsters genomen zijn. ,,De monsters zijn genomen ter controle. De ondernemingen zijn niet aangemerkt als verdachte.''

In opdracht van het productschap Diervoerder zijn 31 mei bij alle vetsmelterijen in ons land monsters genomen. De uitslagen daarvan zijn, net als de uitslagen van de AID-monsters, nog niet bekend. Woordvoerder W. Spring in 't Veld van Technivet zegt dat zijn bedrijf in januari enkele tankwagens gerecycled frituurvet geleverd heeft aan Verkest. Technivet betrekt oud frituurvet van vestigingen van fastfoodketens en vermengt dat met destructievet. Spring in 't Veld: ,,Met dat product, dat ook geleverd is aan Verkest, is niets mis. Wij zijn al twintig jaar werkzaam in de sector. Hebben een goede naam. Ik weet honderd procent zeker dat in ons vet geen toevoegingen zaten.'' Het andere Nederlandse bedrijf dat in januari aan Verkest leverde, Bewa Recycling Moerdijk, laat weten ,,de komende periode'' geen commentaar te willen geven.

De Europese Unie vindt dat België nog niet genoeg vlees- en zuivelproducten uit de handel heeft genomen die mogelijk met dioxine zijn besmet. Het veterinair comité van de EU, met vertegenwoordigers van alle lidstaten, heeft zich gisteren aangesloten bij de eis van de Europese Commissie dat België ook de verkoop van zuivelproducten als volle melk, room, vette kazen en boter verbiedt.

Naast kippenvlees en eieren heeft België tot nu toe vet varkens- en rundvlees uit de handel genomen. Het veterinair comité wil dat België de verkoop van alle varkens- en rundvlees stopt. Als België deze eisen niet opvolgt kunnen de andere EU-lidstaten hun grenzen voor Belgische producten sluiten en kan de Commissie een procedure tegen België aanspannen bij het Hof van Justitie. België geeft vanaf middernacht driekwart van de pluimveehouders toestemming te slachten. De Europese eisen ten aanzien van Belgisch zuivel legt de regering naast zich neer.

Vandaag heeft de Europese Commissie diplomaten van niet EU-landen uitgenodigd om uit te leggen dat de EU zoveel maatregelen neemt dat de Europese export geheel betrouwbaar is. Afgelopen weekeinde heeft de Commissie ook al zo'n bijeenkomst belegd met diplomaten van landen uit alle delen van de wereld.

Dat heeft niet kunnen voorkomen dat steeds meer landen een invoerverbod instellen. De Verenigde Staten hebben als eerste de invoer van kippen- en varkensvlees uit de EU stilgelegd. Maleisië en Singapore hebben de invoer van alle vlees en zuivel uit de EU tijdelijk verboden.

Taiwan heeft aangekondigd geen Belgisch landbouwproducten meer te willen. Japan en Hongkong hebben een invoerstop voor Belgische varkensvlees, Zuid-Korea voor varkens- en kippenvlees uit de hele EU, Israël voor Belgische eieren, vlees en zuivel die tussen 15 januari en 1 juni is geproduceerd, Cyprus voor Belgische zuivel, rund- en kippenvlees, Kameroen voor Belgische eieren en vlees, Zuid-Afrika voor Belgische kippen, varkens en rundvlees en eieren, Bulgarije voor zuivel, veevoer en vlees uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Nederland en Frankrijk hebben tot tevredenheid van de Europese Commissie snel gegevens overgelegd die moeten aantonen dat in deze landen geen sprake is van met dioxinen besmet vlees. Toch wil de Commissie van beide landen nog meer informatie en zullen Europese inspecteurs in beide landen de kwaliteit van de onderzoeken gaan controleren.

België heeft de Commissie gemeld dat ongeveer 1.400 kippen-, varkens- en runderbedrijven veevoer hebben gebruikt dat met dioxinen besmet geweest kan zijn. Tot nu toe is de Belgische regering niet in staat geweest om een lijst met alle namen en adressen van deze bedrijven te overleggen. Daardoor is het nog niet mogelijk dat België certificaten verstrekt voor producten van onverdachte bedrijven. Volgens de Europese Commissie mag België gegarandeerd dioxinevrij vlees en eieren uitvoeren, zodra deze certificaten opgesteld kunnen worden.

Het veterinair comité van de EU wil voorlopig een totaal handelsverbod voor Belgisch vlees en zuivel met vet ter bescherming van de consumenten, aldus Checchi Lang, die gisteren namens de Europese Commissie de bijeenkomst van het comité voorzat. Hij zei dat nog altijd niet duidelijk is hoe dioxinen in veevoer terecht gekomen kunnen zijn. Dioxinen hopen zich op in vet. De Belgische regering vindt dat bij zuivel geen risico's bestaan, omdat melk van verdachte en onverdachte bedrijven gemengd wordt en daardoor mogelijk aanwezige dioxinen worden verdund.

HOOFDARTIKELpagina 7