Inspraak reizigers wettelijk geregeld

Openbaarvervoerbedrijven en regionale overheden moeten in de toekomst verplicht overleggen met consumentenorganisaties als ze de dienstregeling en tarieven willen veranderen. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft gisteren bekendgemaakt dat de inspraak voor trein- en busreizigers wettelijk wordt vastgelegd.

Bewaking van de belangen van reizigers is niet meer vanzelfsprekend nu een groot aantal bedrijven en regionale overheden er bij betrokken zijn. Met een aanvulling op de Wet personenvervoer hoopt Netelenbos dit gat, dat is ontstaan door de invoering van marktwerking in het openbaar vervoer, te dichten. Consumentenorganisaties, vervoerbedrijven en overheden zullen elkaar treffen in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Daartoe behoren onder meer de ANWB, reizigersclub Rover, de Consumentenbond, fietsersbond ENFB en de studentenbond LSVB. (ANP)