Grote irritatie en onbegrip over stap Apotheker

Fractieleiders en bewindslieden hebben scherp afwijzend gereageerd op het aftreden, gisteren, van minister Apotheker (Landbouw, D66). Zijn partijgenoot L.J. Brinkhorst is vanmorgen door koningin Beatrix beëdigd als de nieuwe minister.

Premier Kok zei ,,dat het in de rede had gelegen'' dat Apotheker de discussie over zijn alternatieve voorstellen voor sanering van de varkenssector in het kabinet had gevoerd. De fractieleiders van PvdA en VVD, Melkert en Dijkstal, noemden het ,,onbegrijpelijk'' en ,,bevreemdend'' dat Apotheker opstapt vlak voordat de rechter oordeelt over de rechtmatigheid van de wettelijke maatregelen, die eerder door Apothekers voorganger Van Aartsen werden doorgevoerd.

Naast de nieuwe minister Brinkhorst blijft staatssecretaris Faber (PvdA) aan op het ministerie van Landbouw. Zij moet zich morgen in de Tweede Kamer verantwoorden voor haar aanpak van de Belgische dioxinenkippen, waarop in de Tweede Kamer veel kritiek bestaat. Vorige week werd bekend dat Faber eerder op de hoogte was van de dioxine-zaak dan zij in een brief aan de Tweede Kamer had meegedeeld. Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brachten gisteren een verklaring uit, waarin de staatssecretaris het verwijt krijgt dat ze bij kritiek op haar optreden de schuld te vaak legt legt bij de ambtenaren van haar departement.

De Tweede Kamer zou vanmiddag op verzoek van de oppositie een spoeddebat voeren over het onverwachte aftreden van de minister van Landbouw. Tegelijk zou de Kamer dan ook met premier Kok en de vice-premiers Jorritsma en Borst spreken over het herstel van het kabinet na de crisis over het referendum.

Volgens premier Kok is het Apotheker ,,allemaal te veel'' geworden. In zijn ontslagbrief aan de koningin schreef Apotheker gisteren dat hij ,,onvoldoende politiek draagvlak'' kreeg voor zijn alternatieve aanpak. Volgens Kok geeft de minister daarmee een onjuiste voorstelling van zaken.

Kok wijst er in een brief aan de Tweede Kamer op dat in de ministerraad tegen het alternatief van Apotheker ,,bedenkingen zijn geuit van beleidsmatige, juridische, financiële en uitvoeringstechnische aard'' en dat het kabinet juist heeft afgesproken de uitspraak van de rechter over de eerder genomen saneringsmaatregelen af te wachten.

Volgens het CDA verdient het aftreden van Apotheker ,,respect''. De crhisten-democraten menen dat de minister ,,door de coalitie werd geïsoleerd'' om in samenspraak met de varkenssector tot afspraken te komen over de sanering. GroenLinks vindt de stap van Apotheker ,,niet verdedigbaar''.

Conflict Faberpagina 3