Conflict op Landbouw in dioxinenzaak

Binnen het ministerie van Landbouw bestaat grote onvrede over de wijze waarop staatssecretaris Faber optreedt in de debatten over het dioxine-schandaal. Dit blijkt uit een brief van de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad van het departement beschuldigt Faber (PvdA) in een boze brief ervan informatie te lang achter te hebben gehouden en haar ambtenaren daarvan de schuld te hebben gegeven. ,,De politiek verantwoordelijken schuiven steeds de schuld naar de ambtelijke top, of het apparaat of de ambtenaren. Die kunnen zich niet verdedigen', schrijft OR-voorzitter C. Bouwmeester. ,,De vertegenwoordigers van de ambtenaren laten nu ook hun stem horen om niet altijd het kind van de rekening te zijn.'

Eerder al had zowel het kabinet als de Tweede Kamer felle kritiek op de handelswijze van Faber en minister Borst (Volksgezondheid, D66). Zij zouden informatie over met dioxinen besmet veevoer en kippenvlees uit België te lang voor zich hebben gehouden.

Als voorbeeld noemt OR-voorzitter Bouwmeester het feit dat Faber al eind april op de hoogte was van de mogelijke dioxinenbesmetting en daar pas weken later mee naar buiten kwam. ,,Ook deze keer verschuilt de politieke top zich (verkeerd voorgelicht, of achter houden van informatie door ambtenaren is het excuus). De zwarte piet wordt keer op keer bij het ambtelijk apparaat gelegd en brengt zo het ministerie in opspraak', aldus Bouwmeester.

De woordvoerder van Faber noemde dit vanmorgen ,,pertinente onzin' en zegt dat de staatssecretaris pas per interne nota van 18 mei is geïnformeerd. Die nota bereikte haar overigens na het Pinksterweekeinde, aldus de woordvoerder. Volgens hem heeft de voorzitter van de ondernemingsraad, C. Bouwmeester, ,,op eigen houtje een verklaring opgesteld' waarin ,,de ambtenaren zich niet kunnen vinden'. Bouwmeester blijft achter de brief staan en weigert verder commentaar.

Faber en Borst hebben gisterenmiddag overigens besloten het merendeel van de geblokkeerde varkens- en pluimveebedrijven en geblokkeerde partijen vlees vrij te geven. Uit een analyse dat onderzoeksbureau Rikilt-DLO heeft gedaan naar vleesmonsters van de bedrijven bleek dat er geen sprake was van verhoogd dioxinegehalte. Van het uit België afkomstige verdachte veevoer was afgelopen vrijdag al duidelijk dat het niet vervuild was. Het vlees van Nederlandse varkens, geslacht vanuit geblokkeerde bedrijven wordt weer vrijgegeven.