Cohen: vertrekcentrum Ter Apel openhouden

Als het aan staatssecretaris Cohen (Justitie) ligt, blijft het vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel vooralsnog gewoon open. Hij voelt niets voor de suggestie van de PvdA het centrum wegens tegenvallende resultaten te sluiten.

Op een PvdA-discussieavond in Zwolle liet Cohen gisteravond weten dat er van `Ter Apel' een ,,preventieve werking uitgaat''. ,,Veel uitgeprocedeerde asielzoekers verlaten het land als ze te horen krijgen dat ze anders naar het centrum in Ter Apel moeten. Dat effect moeten we zeker niet onderschatten.'' De staatssecretaris geeft toe dat het centrum niet goed functioneert. Een kleine zestig asielzoekers hebben in 1998 het land via Ter Apel verlaten, vier procent van de 1.300 mensen die dat jaar uitgeprocedeerd waren en het land moesten verlaten. ,,Zo'n klein aantal lijkt natuurlijk niets.''

Toch voelt Cohen er niets voor het centrum, dat in 1996 werd geopend, te sluiten. Dit ondanks kritiek van zowel PvdA als VVD en D66. Het PvdA-Kamerlid Middel liet gisteren weten dat er wat hem betreft een gewoon asielzoekerscentrum van wordt gemaakt. VVD en D66 willen dat Cohen maatregelen neemt om `Ter Apel' beter te laten functioneren. De staatssecretaris wijst op de kennis die in Ter Apel wordt opgedaan.

,,We krijgen op deze manier wel expertise over hoe we de mensen naar hun land kunnen laten terugkeren. En die terugkeer, dat is het lastigste onderdeel van de hele procedure.''

Het VVD-Kamerlid Kamp stelde gisteren dat alle uitgeprocedeerde asielzoekers, ook de zieke, het land uit moeten.

Wie ziek is, kan niet worden uitgezet. Verkiezingsretoriek, noemde Cohen Kamps uitspraak. ,,Misbruik moeten we afstraffen, maar we kunnen niet alle zieken zomaar de grens overzetten. Dat is inhumaan.''