Aandeel British Steel drukt koers van Hoogovens

De koers van Hoogovens is na de aankondiging van de fusie met British Steel na een stijging omgeslagen in een lichte daling. Wat is er aan de hand? Een lagere koers bij British Steel en onzekerheid over de staalmarkt lijken de belangrijkste drijfveren.

Bedrijven fuseren liever dan dat ze worden overgenomen. Een kwestie van eigendunk. Het is de vraag of de aandeelhouders er ook zo over denken, want een overname heeft in elk geval één voordeel: direct is duidelijk wat de kopende partij voor premie op de beurskoers legt. De belegger kan vervolgens de balans opmaken.

Een fusie zoals die tussen gisteren tussen Hoogovens en British Steel bekend werd gemaakt, is heel wat ingewikkelder dan een overname. Die complexiteit leek ook in de beurskoers van Hoogovens tot uiting te komen. In het eerste handelsuur steeg de koers met ruim 9 procent, maar naarmate de fusieplannen nader werden beschouwd kwam het aandeel zelfs licht in de min. Aan het eind van de middag resteerde een winstje van 1,5 procent. Vanochtend stond het aandeel op een verlies van 2 procent.

Voor de beurshandel was het gisteren rekenen en dat blijft de komende dagen zo. Door de fusie zijn de koersen van British Steel en Hoogovens via een omweg aan elkaar gekoppeld. Elke keer wanneer een aandeel, al of niet door een koersverandering van het Britse pond, `uit de pas loopt' kunnen beurspartijen snel reageren en profiteren van het verschil.

De koersen tussen de fuserende staalconcerns zijn aan elkaar gekoppeld doordat nu al de aandeelverhoudingen bekend zijn: 61,7 procent komt in handen van de Britten en 38,3 procent wordt van Hoogovens. Bij een gemiddelde koers (in de afgelopen 20 dagen) van het dominante British Steel van 155 pence komt het concern op een beurswaarde van 4,56 miljard euro. Op dit bedrag wordt het superdividend van 35 pence per aandeel, dat het concern voor de fusie nog zal uitkeren, afgetrokken. Uiteindelijke waarde van British Steel: 3,46 miljard euro.

Zoals afgesproken zijn de Britse aandelen goed voor 61,7 procent van de nieuwe combinatie, en daaruit blijkt de fusieclub 5,61 miljard euro waard te zijn. Vervolgens kan de aandeelhouder van Hoogovens concluderen dat het IJmuidense bedrijf 2,15 miljard euro waard is, wat bij 42 miljoen aandelen neerkomt op iets meer dan 51 euro per aandeel.

Waarom liep de koers dan gisteren zo terug? Toch een foutje bij het rekenen gemaakt? Nee. De oorzaak ligt grotendeels aan de andere kant van de Noordzee. Aandeelhouders van British Steel kwamen gisteren tot de conclusie dat de volledige dividenduitkering - voorheen de helft van de winst - terugloopt tot eenderde van de winst. Dat nieuwe beleid werd niet gewaardeerd waardoor de koers met 11,5 pence daalde tot 150,25 pence. En bij deze koers is een aandeel Hoogovens geen 51 euro maar iets meer dan 49 euro waard.

Toch verklaart deze daling de lage slotkoers (45,70 euro) van gisteren niet helemaal. Voor die onderwaardering ligt de schuld ook aan deze kant van de Noordzee. Nog voordat de nieuwe onderneming is gestart blijken de aandeelhouders hun bedenkingen te hebben. Bijvoorbeeld over de verwachte winst. Geen van beide bedrijven durft een prognose te geven en het verlies van British Steel in het afgelopen boekjaar geeft nog eens aan hoe concurrerend de staalmarkt is.

Ook een fusie tussen Hoogovens en British Steel, of het nu een droomhuwelijk is of niet, brengt daar weinig verandering in. ,,Natuurlijk praten de twee concerns volop over voordelen uit de toegenomen schaalgrootte, maar het is de vraag of dat klopt: iedereen in de branche klontert samen, hetgeen de prijzen nog verder drukt'', aldus analist Patrick Rutten bij Van Lanschot. ,,Je kan alleen van een reëel nadeel spreken wanneer je als enige niet fuseert.''

Op de achtergrond speelt nog een andere factor mee. De cyclische aandelen (zoals die van staalbedrijven) hebben de laatste tijd een flinke opmars doorgemaakt. Zo heeft Hoogovens het in 1999 ruim 80 procent beter gedaan dan de AEX, het gemiddelde van de 25 grootste Amsterdamse beursfondsen. Grote beleggers denken dat een dergelijke groei van de cyclische waarden een beetje overdreven is geweest en overwegen hun belangen terug te brengen.

Ook al zijn de aandelen van de twee bedrijven aan elkaar gekoppeld, een garantie voor de koers bestaat niet. De aandeelhouder van Hoogovens die zich rijk wil rekenen, moet nog even wachten.

    • Erik van der Walle