Uitbreiding inhaalverbod

Minister Netelenbos van Verkeer wil het inhaalverbod van vrachtwagens op snelwegen flink uitbreiden. Ze is daarover ,,in intensief overleg met de partners in het wegvervoer'', aldus haar woordvoerder.

In totaal zal op bijna tweederde van de snelwegen een inhaalverbod voor trucks gaan gelden. Netelenbos zal de Tweede Kamer binnenkort laten weten waar straks niet meer mag worden ingehaald.

Volgens de minister is bij een proef op de A16 gebleken dat een inhaalverbod ,,een effectieve maatregel is die de doorstroming bevordert''. ,,Vrachtauto's die uiterst traag inhalen vormen een grote ergernis in het wegverkeer.''

De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet niets in de uitbreiding van het inhaalverbod. Algemeen voorzitter K. Noordzij zegt dat ,,uit niets is gebleken dat een inhaalverbod de verkeersveiligheid en de doorstroming bevordert''. Er zijn wel perceptieonderzoeken waaruit naar voren komt dat het publiek denkt dat een inhaalverbod helpt, maar dat zegt volgens Noordzij niets over de werkelijkheid. ,,De meeste ondernemers mijden de spits al vanwege de files.'' ,,Wij zijn altijd bereid loyaal mee te werken aan maatregelen die de bereikbaarheid en veiligheid bevorderen. Maar dit is een paardenmiddel.'' Noordzij meent dat er betere maatregelen voorhanden zijn, zoals de uitbreiding van het aantal aparte rijstroken voor vrachtwagens.

Het inhaalverbod kan zelf nadeling uitwerken voor de verkeersveiligheid, meent Noordzij. Voor automobilisten op de linkerrijstrook kan het moeilijker worden de snelweg te verlaten als daar een rij vrachtwagens rijdt. Voor de transportsector betekent het inhaalverbod een ,,beperking van de bewegingsvrijheid''.

VVD-kamerlid Verbugt is het niet eens met TNL. Volgens haar hebben de tot dusver gehouden proeven een ,,bevredigend resultaat'' laten zien. (ANP)