Paarse kabinet officieel gelijmd

De breuk in het paarse kabinet is vandaag officieel gelijmd. Informateur Tjeenk Willink zou vanmiddag zijn eindverslag uitbrengen aan de koningin. Premier Kok zou daarna de koningin meedelen dat de ministers van zijn kabinet hun ontslagaanvraag intrekken.

Naar verwachting zal Kok morgen in de Tweede Kamer een nieuwe regeringsverklaring afleggen, waarin hij verantwoording af zal leggen van de gebeurtenissen die volgden op de ontslagaanvraag van het kabinet op woensdag 19 mei. Het kabinet diende toen collectief zijn ontslag in, nadat in de Eerste Kamer een wetsvoorstel tot invoering van een correctief referendum door toedoen van VVD-senator Wiegel sneuvelde.

Informateur Tjeenk Willink rondde vanmorgen zijn werkzaamheden af in een gesprek met de fractievoorzitters van de regeringspartijen en minister-president Kok.

De partijen kwamen overeen dat er nog deze kabinetsperiode een raadgevend referendum wordt ingevoerd in 2001, terwijl tegelijk opnieuw een voorstel zal worden ingediend om in de Grondwet de invoering van een correctief wetgevingsreferendum op te nemen.

Rond het middaguur zou het kabinet bijeenkomen om zich te beraden op het intrekken van de ontslagaanvraag, die de koningin op 19 mei in beraad heeft genomen. Als gevolg van de ministerscrisis rond minister Apotheker van Landbouw liep de bijeenkomst van het kabinet vertraging op.

D66-fractievoorzitter De Graaf heeft gisteren op een informele ledenbijeenkomst van zijn partij steun gekregen voor voortzetting van het kabinet-Kok.

Voorzitter T. Kok vindt dat D66 had moeten breken en dat er verkiezingen hadden moeten komen.