OM verwerpt plan voor wietteelt Tilburg

Het openbaar ministerie in Breda verwerpt het plan van de Tilburgse burgemeester J. Stekelenburg voor gecontroleerde wietteelt. Stekelenburg wil erkende plaatselijke wiettelers op proef toestaan hun product aan koffieshops te leveren. De gemeente zal erop toezien dat de geselecteerde kwekers een goede kwaliteit softdrugs leveren en hun bedrijf op een nette manier runnen.

Met het experiment moet de illegale handel in softdrugs uit de criminaliteit worden gehaald.

Het experiment is een vervolg op het convenant dat Stekelenburgs voorganger Brokx vijf jaar geleden sloot. Daarin werden afspraken gemaakt tussen koffieshops, gemeentebestuur, politie en het OM over de verkoop van softdrugs in de koffieshops. Nu de verkoop wordt gedoogd, wordt het tijd voor afspraken over de inkoop van de softdrugs, vindt Stekelenburg. Het OM Breda noemt het experiment nu ,,in strijd met de wet''. ,,Als het OM de ogen sluit voor de werkelijkheid, hoeven wij in Tilburg dat niet ook te doen'', aldus Stekelenburg.

Afgelopen vrijdag richtten tien Tilburgse koffieshophouders de belangenvereniging De Achterdeur op. Stekelenburg sprak zich bij die gelegenheid uit voor het experiment. Een meerderheid in de Tilburgse gemeenteraad staat achter de plannen.

Ook burgemeester Wallage (PvdA) van Groningen zal bij het Ministerie van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten voor een regulering aan de achterdeur van het coffeeshopbeleid. Hij geeft hiermee uitvoering aan een motie van GroenLinks, die onlangs in de Groningse gemeenteraad werd aangenomen. Wallage vindt net als zijn collega en partijgenoot Stekelenburg dat het beter is de achterdeur te reguleren en daarmee ,,aan het criminele circuit te onttrekken''.

Kamerlid Dittrich (D66), die in het verleden al vaker voor experimenten met het legaal leveren van wiet heeft gepleit, zal morgen in het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer aan minister Korthals van Justitie vragen of het gedogen van wiettelers kan worden uitgebreid naar andere gemeenten. Hij juicht het initiatief van Stekelenburg toe, maar zet vraagtekens bij de manier waarop hij zijn plannen heeft gelanceerd. ,,Overleg met de officier van justitie is absoluut noozakelijk. Die heeft in dergelijke kwesties een sleutelpositie.''

Behalve een betere controle en kwaliteit, hoopt de gemeente Tilburg met de proef ook de inzet van politie te kunnen verminderen. Stekelenburg: ,,De politie heeft regelmatig de handen vol aan het oprollen van illegale wietkwekerijen.''

De gemeente verwacht dat die teelt grotendeels instort, zodra er met een lijst van erkende kwekers wordt gewerkt.