`Een auto met chauffeur is voor ons geen luxe'

Hanja Maij-Weggen plengde tranen bij de Bijlmerenquête, maar regeert de Eurodelegatie van het CDA met ijzeren hand.

Hanja Maij-Weggen had die huilbui gevreesd. Tijdens het doornemen van de stukken voor het verhoor van de Bijlmerenquête merkte ze dat er emoties bovenkwamen. Ze vertelt het beheerst als altijd, nippend aan een vroeg glaasje witte wijn. In haar nopjes met een goede opkomst in de zaaltjes waar ze deze dagen voor de verkiezingen voor het Europarlement optreedt: vijfhonderd mensen in Enschede, honderddertig in Buitenpost, honderdvijftig in Emmen.

Op welk moment kwam de huilbui?

,,Toen ik in het verhoor de drie rampen moest noemen die ik als minister van Verkeer en Waterstaat meemaakte: de vliegtuigramp bij Faro, het treinongeluk bij Hoofddorp en de Bijlmerramp. Als minister was ik aan de emotionele verwerking van die rampen nauwelijks toegekomen. Ik had mij vooral met de technische kant van de zaak bezig gehouden. Ik zie de kisten van die vier stewardessen bij de ramp in Faro nog staan. Die emoties blijven in je ziel en komen terug.''

Het had niet te maken met het gevoel als minister te hebben hebben gefaald?

,,Nee. Uit de enquête bleek dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord waren van El Al. Dat was voor mij de essentie.''

In het Europarlement stemde u dit jaar tegen een motie voor het wegsturen van de Europese Commissie nadat bij een aantal commissarissen fraude met Europees geld was ontdekt. Waarom was u tegen?

,,Omdat ik vond dat degene die de schuld heeft, moet opstappen. Wij wilden niet dat integere commissarissen als Van den Broek en Van Miert werden meegesleurd in de val van twee Eurocommisarissen. Wij wilden die twee afzonderlijk weg sturen. De socialisten hebben dat tegengehouden.''

En dus werd het toch de hele Commissie die opstapte.

,,Ja, de goeden zijn met de slechten gestraft.''

U was als een van de weinige Nederlanders tegen een plan om de onkostenregeling van Europarlementariërs soberder te maken.

,,Ik ben voor versobering. Maar het voorstel behelsde geen gelijkschakeling van de inkomens van Europarlementariërs. Dan blijf je problemen houden.''

Inmiddels hebben de Nederlanders onderling afgesproken dat zij de onkosten van 7.000 gulden per maand alleen declareren als zij die kosten maken voor hun werk als Euroafgevaardigde. De PvdA blijkt met die onkostenvergoeding haar verkiezingscampagne te financieren. Doet u dat ook?

,,Nee. Het is tegen de regels. Als je goed werkt, houd je van die 7.000 gulden per maand trouwens niets over. Ik was als minister gewend aan een auto met chauffeur en heb tegen de delegatieleden gezegd dat zij die ook moeten nemen. Een chauffeur is geen luxe. Als je na een dag werken 's avonds nog eens heen en weer moet naar Nederland voor een spreekbeurt, is het gevaarlijk om zelf te rijden. Onze methode om veel in de Nederlandse regio's te werken, is kostbaar. Maar het is wel de manier om Europa dichterbij te brengen.''

U nam uw eigen dochter in dienst als medewerker. Mag dat?

,,Laten we niet zwart maken wat wit is. Minister Peper heeft gezegd dat er niks mis mee is om familie in dienst te hebben. Als ze hun werk maar goed doen en een normaal salaris krijgen.''

Het programma van de partijen lijkt één grijze brij. Iedereen wil hetzelfde: Europese afspraken over asiel en criminaliteitsbestrijding.

,,Maar als wij iets willen, staan er wel tweehonderd christen-democraten in het Europarlement achter ons. Dat is bij de VVD en D66 niet zo. Wie wil dat iets wordt bereikt, kan beter op een partij in een grote fractie stemmen. Bovendien zie ik wel degelijk verschillen. Ik denk niet dat de socialisten de identificatieplicht willen harmoniseren, zoals wij. Onze inzet voor ouderen en gehandicapten is ook uniek.''

De opkomst bij de verkiezingen zal laag zijn, voorspelt het NIPO.

,,Ik vermoed dat de CDA-kiezers in grotere getalen komen dan de rest.''

Allicht, onder uw kiezers zijn veel gezagsgetrouwe bejaarden.

,,Oh nee. Bij de bijeenkomst in Groningen zat onlangs een grote groep jongeren. We hebben onszelf herkenbaar gemaakt door veel in de regio te werken. Als wij kiezers trekken, is het ook dankzij die inspanning.''

De wereld om u heen is gaandeweg veranderd van een christen-democratisch in een socialistisch landschap. Is dat bitter?

,,In Europa is de meerderheid van de regeringen nu inderdaad socialist. Wij zijn liever zelf aan de macht. Maar ik noem een fractie van tweehonderd Europese christen-democraten niet marginaal. In Nederland zijn nog altijd veel CDA-burgemeesters en -wethouders en in de provincies veel gedeputeerden.''

Uw partijgenoot Van den Broek gaat weg als Eurocommissaris, Bolkestein komt ervoor terug.

,,Bolkestein is niemands favoriet. Zelfs D66, ook lid van de liberale fractie, ziet hem niet zitten. De delegatieleiders moeten ernstig met Kok praten over wie benoemd gaat worden. Als het een liberaal moet zijn, waarom dan niet Neelie Peper-Kroes?''

Dit is het derde vraaggesprek in een serie van vijf met Nederlandse lijsttrekkers voor de verkiezingen van het Europese Parlement. De eerste gesprekken verschenen 4 en 5 juni.