Delay-tv

Hoe vaak zou je niet graag wat op tv was nog even terugzien of verifiëren: wat zei de geïnterviewde nou precies? Hoe zag dat omstreden slagveld eruit? Hoe oprecht waren woorden, beelden of tranen? Niemand laat daartoe permanent een videoband meelopen.

Dankzij een experiment van KPN Telecom, Snelnet, is het toch mogelijk alle televisie van de laatste paar dagen terug te zien. Al beperkt `Delay-tv' zich tot de publieke omroep, dagelijks bewijst het zijn nut.

De op een Holland Festival-tentoonstelling in beslag genomen foto van een man met kind en erectie werd gisteren door het 8-uur-Journaal weliswaar getoond, maar niet lang genoeg om er een gefundeerd oordeel over te vormen. Delay-tv bracht uitkomst: een belachelijke kuisheidsactie.

Handig was het ook bij de analyse van de wijze waarop staatssecretaris van Cultuur Van der Ploeg bij de uitreiking van de Toneel Publieksprijs struikelde over de titel van een van de twee winnende toneelstukken: `Wilhelmina: Je Maintiendrai'. Wat zei Rick nou precies? Even terugspoelen, luisteren, noteren, anderen erbij, nog eens horen: Zje Meentendrjer klonk het.

Vermoedelijk dacht Rick dat de wapenspreuk van het land dat hij dient in het Engels was.

Dit is een fragment van `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad: www.nrc.nl