`Asielzoekers ook weg als ze ziek zijn'

De VVD wil af van de regel dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland kunnen blijven als ze ziek zijn verklaard. De PvdA noemt het VVD-voorstel ,,inhumaan en asociaal''.

Het VVD-Tweede-Kamerlid meent dat een toenemend aantal bijna-uitgeprocedeerde asielzoekers medische klachten fingeert. ,,Die vluchtroute, de medische achterdeur, moeten we afsluiten'', meent Kamp. ,,Vroeger ging het om enkele honderden per jaar. Inmiddels zijn het er jaarlijks al 2.500 en dat aantal stijgt nog steeds.'' Asielzoekers die naar Nederland zijn gereisd kunnen volgens Kamp nooit zo ziek zijn dat ze niet terug kunnen naar hun vaderland.

De PvdA is woedend over het VVD-voorstel. ,,De VVD wil iedereen die vervoerd kan worden, wegsturen'', zegt het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA). ,,Zwaar getraumatiseerde uitgeprocedeerde asielzoekers met twee benen kunnen wat Kamp betreft lopen en dus het land uit. En heeft iemand twee gebroken benen, dan kan hij wat de VVD betreft nog altijd in een rolstoel. Ik vind het inhumaan en asociaal wat de VVD voorstelt.'' Middel erkent evenwel dat het aantal gesimuleerde klachten vermoedelijk is toegenomen, gezien het groeiend aantal asielzoekers dat zich op medische klachten beroept om in Nederland te blijven.

Kamp zegt niet anders te verkondigen dan wat de VVD al twee jaar zegt. Het is een van zijn acht voorstellen aan staatssecretaris Cohen (Justitie, PvdA) om de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te bespoedigen. Cohen had volgens Kamp al lang met een `terugkeernota' moeten komen met maatregelen om asielzoekers terug te laten keren.

Kamp en Middel zijn het erover eens dat het zogenoemde vertrekcentrum in Ter Apel, dat is opgezet om moeilijk verwijderbare asielzoekers het land uit te zetten, niet functioneert. Vanuit Ter Apel zouden de asielzoekers de grens over moeten worden gezet, maar in de praktijk gebeurt dit maar met enkele tientallen mensen. In het regeerakkoord staat dat voor `Ter Apel' een nieuwe functie gevonden moet worden. Middel wil Ter Apel zo snel mogelijk sluiten en omvormen tot een regulier asielzoekerscentrum. Kamp wil Ter Apel openhouden voor de ,,zware gevallen die - niet langer vrijblijvend – naar het eind van de lijn, Ter Apel, worden overgebracht''.