Turkije voorlopig nog geen EU-lid

De Duitse bondskanselier Schröder heeft een mislukte poging gedaan om Turkije de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie te bezorgen. Hij vertelde dit gisteren aan het einde van de EU-top van staatshoofden en regeringsleiders in Keulen.

Schröder heeft als voorzitter van de top zijn EU-collega's voorgesteld om Turkije op de Europese top in Helsinki in december tot kandidaat te verheffen. Maar Griekenland en Italië weigerden hier aan mee te werken. ,,Ik wilde Turkije nauwer aan de Europese Unie binden'', zei de bondskanselier.

In 1997 was het de toenmalige Duitse bondskanselier Kohl die samen met andere Europese christen-democratische leiders besloot dat Turkije niet de titel van kandidaat mocht krijgen.

Turkije heeft een associatieverdrag met de Europese Unie dat uitzicht geeft op toetreding tot de EU. Toen in december 1997 Oost-Europese landen en Cyprus de status van kandidaatleden van de EU kregen en Turkije niet, reageerde dit land zeer verontwaardigd. Turkije weigerde ook deel te nemen aan een conferentie, die speciaal door de EU was bedacht om de Turken gunstig te stemmen.

Sindsdien zijn de betrekkingen met Turkije moeizaam. Binnen de EU bestaat de zorg dat mogelijke verdragen met Balkanlanden die op lange termijn uitzicht geven op EU-lidmaatschap deze relatie er niet beter op maken.

Schröder zei dat een kandidaat-lidmaatschap van Turkije zeker niet betekend zou hebben dat de onderhandelingen over toetreding met dit land zou zijn begonnen. Voor het tot zulke onderhandelingen kan komen zou Turkije eerst moeten voldoen aan eisen van de EU op het gebied van de rechten van de mens en democratie.