TONEEL

Brak van Frouke Fokkema door De Trust in de regie van Theu Boermans, met onder anderen Myranda Jongeling, Jappe Claes, Harry van Rijthoven. Over de mores van gedegenereerde landadel, die het zo nauw niet heeft genomen met de noties goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog.

,,Brak is gemaakt van ijzer, niet van vormgegeven gevoelens. [...]Dankzij Boermans' regie komen enkele acteurs en actrices tot schitterende vertolkingen. [...] (Harry van Rijthoven) is het `brakst' van allen, smoezelig, leep. En ook gevoelloos. Dat laatste is, voor het toneelstuk als geheel, een gemis''. Kester Freriks, 31 mei 1999

Trusttheater, Kloveniersburgwal 50, Amsterdam, t/m 12/6. Inl. (020) 520 5320.