Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

PvdA-onderzoek naar ene overtreding toonde andere

De PvdA stelde een ,,diepgaand onderzoek'' in naar de financiering van haar Euro-campagne. De eigen accountant controleerde en zag niet alles.

De Europese Unie heeft geen Europese regeling voor de financiering van verkiezingscampagnes. Dat is per lidstaat (verschillend) geregeld. Daarom besloot het Europese Hof van Justitie in 1986 dat een regeling van het Europees Parlement, die verkiezingscampagnes van zijn fracties financierde, onwettig was.

Het Europees Parlement schrapte de regeling en besloot dat voortaan alleen informatiegelden naar de fracties mochten vloeien voor algemene voorlichting over de werkwijze van het parlement, zijn fracties en zijn leden. Het geld mocht niet naar de verkiezingskassen.

Dat verbod is de afgelopen jaren door verschillende fracties omzeild. Een daarvan was de PvdA, zo blijkt uit de jaarstukken van de Anne Vondelingstichting (AVS) die aan de PvdA-Eurodelegatie is verbonden. Deze AVS stopte in de verkiezingsjaren 1989 en 1994, volgens de AVS-documenten, Europese informatiegelden in de eurocampagnes. Die documenten lekten onlangs uit. Daarmee was, vlak voor de nieuwe euroverkiezingen van volgende week, een affaire geboren.

Hoe redden wij er ons uit, moeten ze bij de PvdA hebben gedacht. Er werd een ,,diepgaand intern onderzoek'' aangekondigd. Dat onderzoek, met accountantsrapport, is deze week afgerond. De AVS-stukken waren niet juist, concludeert de PvdA. Er is weliswaar ruim een half miljoen doorgesluisd in 1994, maar geen informatiegeld. Het was een deel van hun vaste onkostenvergoeding die de europarlementariërs in de kas van de AVS stoppen.

Helaas waren de geldstromen - informatiegeld en onkostenvergoeding - in de AVS-kas niet gescheiden, aldus de PvdA. Dat zal de komende jaren verbeteren. En de AVS-penningmeester had wat foutjes gemaakt door de informatiegelden campagnebijdrage te noemen.

Het PvdA-onderzoek blijkt bij beschouwing weinig diepgaand. De accountant controleerde de boeken van de AVS niet en blijkt bovendien de vaste accountant van de socialistische fractie waarvan de PvdA deel uitmaakt. Het onderzoek levert daarenboven geen bewijzen voor de onkostentheorie.

Nog belangrijker is dat ook onkostenvergoedingen niet bedoeld zijn om de verkiezingskas te spekken. Dat concluderen de woordvoerder van het Europees Parlement en G. van den Berge, die als directeur-generaal van het Europees Parlement tot vorig jaar belast was met het opstellen van de regels.

Of het nou om onkostenvergoedingen of informatiegeld gaat, het maakt weinig uit. In beide gevallen gaat het om Europese publieke middelen die niet in de verkiezingskas mogen belanden. Middelen ook, waarop andere partijen dezer dagen geen beroep doen, zoals de partijen die zich wel aan de spelregels houden en partijen die (nog) niet in het Europees parlement zitten.