`PvdA gebruikt EU-geld verkeerd'

De PvdA betaalt haar lopende campagne voor de Euroverkiezingen met enkele honderdduizenden guldens van de vaste onkostenvergoedingen van de PvdA-Europarlementariërs. Volgens een woordvoerder van het Europees Parlement is dat in strijd met de onkostenregeling. De PvdA vindt het daarentegen een legale financiering.

Volgens de PvdA is de financiering met onkostenvergoedingen ook bij de Eurocampagne van 1994 toegepast. Een en ander zou blijken uit een eigen onderzoek naar de manier waarop de campagne in dat jaar is betaald. Het onderzoek werd ingesteld na berichten in onder meer deze krant dat de PvdA in de verkiezingsjaren 1989 en 1994 misbruik had gemaakt van zogenoemde informatiegelden van het Europees Parlement (EP). Volgens regels van het parlement is het verboden die gelden in verkiezingscampagnes te gebruiken.

Het intern onderzoek heeft volgens PvdA-Europarlementariër A. Metten, lid van de onderzoekscommissie, uitgewezen dat het geen informatiegelden betrof, zoals in de begrotingen stond. Die vermelding noemt Metten een fout van de penningmeester. Het zou gaan om gespaarde onkostenvergoedingen van de zeven eigen Europarlementariërs. In totaal is in 1994 ruim een half miljoen gulden van de EP-begroting via de aan de PvdA verbonden Anne Vondelingstichting overgeboekt naar de PvdA-verkiezingskas in Amsterdam. Ook dit jaar zijn, zo blijkt uit PvdA-cijfers, enkele tonnen in de campagnekas gevloeid.

Volgens Metten is dit toegestaan. Maar woordvoerder A. McEvoy van het Europees Parlement zegt desgevraagd dat de vaste onkostenregeling het spekken van campagnekassen niet toelaat. In het reglement staat dat de vergoeding bedoeld is ,,ter dekking van de uitgaven voor hun werkzaamheden als lid'', zoals reis-, telefoon-, fax- en portokosten.

G. van den Berge, tot 1 februari vorig jaar directeur-generaal van het secretariaat van het EP meent dat elk gebruik van de vergoedingen voor een ander doel dan bureau- en aanverwante kosten oneigenlijk is. Van den Berge: ,,De algemene onkostenregeling is niet bedoeld voor campagnefinanciering. Dat is geen uitgave ten behoeve van de werkzaamheden van een lid, zoals de regeling voorschrijft. Overigens moet ik zeggen dat de Anne Vondelingstichting in menig ander opzicht, zoals een correcte betaling van assistenten, een lichtend voorbeeld is voor andere fracties in het parlement.''

Nieuwsanalysepagina 3