Pakhoed breidt activiteiten uit

Op- en overslagbedrijf Pakhoed gaat zijn methanolactiviteiten uitbreiden. Het concern heeft voor 100 miljoen gulden een tienjarig distributiecontract gesloten met de Canadese methanolproducent Methanex. Pakhoed past een gedeelte van de terminals Paktank Botlek en Paktank Europak in de Rotterdamse haven aan voor de opslag van de stof. Methanol wordt ondermeer gebruikt in de hars- en benzine-industrie. (ANP)