Overleg NAVO en leger Joegoslavië

Militairen van de NAVO onder leiding van de Britse generaal Michael Jackson en van het Joegoslavische leger zouden elkaar vanmorgen ontmoeten aan de grens van Macedonië, om afspraken te maken over terugtrekking van de 40.000 Joegoslavische manschappen uit Kosovo.

De NAVO heeft een stuk voorbereid dat voorziet in de terugtrekking in iets meer dan een week tijd. Volgens een diplomaat wordt ernaar gestreefd dat de VN-Veiligheidsraad morgen een resolutie goedkeurt, met onder meer een mandaat voor een internationale vredesmacht voor Kosovo. Zondag komen ook de zeven meest geïndustrialiseerde Westerse landen en Rusland (G8) bijeen.

Volgens de NAVO moet Joegoslavië in de eerste plaats zijn luchtafweer uit Kosovo halen, zodat NAVO-vliegtuigen zonder gevaar kunnen controleren of de autoriteiten zich houden aan de beloften over troepenterugtrekking. De NAVO zou de bombardementen, die nu tweeëneenhalve maand hebben geduurd, pas stopzetten als de troepen echt worden teruggetrokken. Als het militaire overleg van vandaag succes heeft, zou dat zondag of begin volgende week al kunnen gebeuren. Ook vannacht zijn bombardementen uitgevoerd, maar de alliantie heeft besloten het aantal te beperken en zich nog uitsluitend te richten op militaire doelen. Vooral aan de grens van Kosovo met Albanië en Macedonië zijn vannacht luchtaanvallen uitgevoerd.

Volgens een diplomaat kunnen in het meest gunstige scenario de eerste NAVO-troepen in de loop van de volgende week Kosovo binnentrekken om het machtsvacuüm op te vullen dat de Servische troepen achterlaten. Tegelijk zouden de eerste vluchtelingen naar Kosovo kunnen terugkeren. Een chaotische periode wordt voorspeld, waarin veel ongelukken kunnen gebeuren, bijvoorbeeld door de vele mijnen.

De NAVO heeft zijn planning versneld voor KFOR, de vredesmacht die Kosovo moet binnentrekken. In Macedonië zijn nu 15.000 NAVO-militairen, die volgens een diplomaat ,,in een dag of wat'' Kosovo kunnen binnentrekken. De troepenmacht moet uiteindelijk uit zo'n 50.000 man bestaan. Kosovo zou worden onderverdeeld in vier of vijf gebieden, met elk een eigen NAVO-hoofdkwartier. Nederland zou vallen onder het Duitse gebied.

Den Haag wil 2.200 man leveren voor KFOR, waarvan een deel afkomstig zal zijn van de troepen die nu in Albanië zijn ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie komen de ,,aard en samenstelling van de Nederlandse bijdrage'' volgende week aan de orde in de ministerraad. Militaire deskundigen schatten dat de Nederlandse krijgsmacht nog hooguit een gevechtseenheid van 600 man kan leveren. Eerder speculeerde plaatsvervangend chef-staf Van Baal op inzet van ondersteunende eenheden, zoals genie en medische personeel.

Op pagina 5: Weekoverzicht