Onderwijs

De rolverdeling tussen docent en leerling zal honderdtachtig graden draaien. De zogenoemde Netgeneratie, twee tot twintig jaar in 2000, krijgt digitale communicatiemiddelen met de paplepel ingegoten. Deze leerlingen zijn straks beter digitaal onderlegd en weten daardoor sneller aan de juiste informatie te komen dan hun docenten. Leermethoden moeten drastisch worden aangepast en docenten snel bijgeschoold.

GROEBEL: ,,Aan de basis van het leersysteem zullen altijd betrouwbare tussenpersonen, gekwalificeerde docenten, staan. Deze gatekeepers selecteren, structureren en interpreteren informatie en kennis. Een docent blijft nodig om leerlingen te leren met informatie om te gaan. Dat zal niet verdwijnen. Een docent wordt misschien meer een soort sociaal informatiemanager die het zoek- en communicatieproces van het leren stuurt. Docent en student bepalen samen wat en waar de beste bronnen zijn. Onderwijs zal nooit een puur digitale kwestie worden.''

KENTIE: ,,Beoordelingscriteria formuleren en het waarheidsgehalte van ingeleverde werkstukken toetsen vergt meer van de creativiteit van de docent. Ook van de leerling wordt verwacht dat hij creatief omgaat met de enorme hoeveelheid vrij beschikbare informatie die via Internet veel eenvoudiger wordt gedistribueerd. Vroeger werden uittrekselboeken uitgegeven, nu publiceren scholieren zelf boeken en uittreksels op websites.''

MULDER: ,,De rollen zullen verschuiven. Een leerling zal veel meer zijn eigen leerproces structureren en daarmee wordt het onderwijs flexibeler. Kijk naar de komst van het Studiehuis waar leerlingen hun eigen leerproces coördineren en inrichten. Ze vragen een docent om hen te begeleiden. De vraag is: hoe kan iemand zijn leerproces voor het vak wiskunde inrichten als hij of zij helemaal niet weet wat wiskunde is? Bij die invulling heb je altijd docenten nodig. Mensen moeten leren leren.''

    • Monique Doppert