Met een muntje door Europa!

Binnenkort verlaten velen weer huis en haard, om zich te laven aan de gevarieerde Europese cultuur. Maar wat weet u eigenlijk van de landen die u bezoekt? Met een muntje door Europa biedt de kans uw kennis over ons werelddeel spelenderwijs te testen.

Spelregels

Met een muntje door Europa is geschikt voor 2-4 spelers. Ieder speelt met een afwijkend muntje, snoepje, of ander object. Het gezelschap bepaalt wie er begint. Elke speler kiest een eigen vakantiebestemming op de landkaart en schrijft deze op. Alle bestemmingen bestaan uit acht letters.

Nu kan de reis beginnen. Startpunt is Nederland, dat verder geen onderdeel van het speelveld uitmaakt. De bedoeling is het gebied rond de gekozen vakantiebestemming zo snel mogelijk te bereiken. Maar voordat u van uw welverdiende rust kunt genieten, bent u verplicht alle op de kaart aangegeven gebieden ten minste één keer te bezoeken. Bent u aan de beurt, dan mag u zich naar een aangrenzend (soms overzees verbonden) gebied proberen te begeven, mits zich daar nog geen andere speler bevindt. U wordt pas toegelaten als u een vraag over die regio correct weet te beantwoorden. Per ronde staat voor alle spelers dezelfde vraag centraal. Als de vragen op zijn, begint u weer met ronde 1.

Weet u het antwoord op de over het gebied gestelde vraag, dan mag u met uw muntje naar dat gebied toe. Als teken dat u er geweest bent laat u een markering achter, want alle acht regio's moeten immers bezocht zijn om te winnen. Begint het correcte antwoord met een van de letters van uw eindbestemming, dan mag u deze letter bovendien uit de opgeschreven bestemming wegstrepen. De laatst overgebleven letter mag echter pas bij het door u gekozen einddoel worden weggespeeld. Als u niet wegkomt, doordat u de vraag niet correct beantwoordt of omdat alle buurstreken bezet zijn, slaat u een ronde over.

U hebt gewonnen als u niet alleen uw einddoel heeft bereikt, maar ook alle letters uit de naam van uw bestemming heeft 'weggespeeld' en bovendien alle acht regio's ten minste één keer heeft bezocht.

Een voorbeeld: u bevindt zich in Iberië en u bent op weg naar Helsinki. U kunt naar Frankrijk of naar Italië/Zwitserland. Nu bevindt een van uw medespelers zich al in Frankrijk, dus u bent nu gedwongen naar Italië/ Zwitserland af te reizen. We zijn in ronde drie; dat betekent dat u een schrijver moet noemen. U zegt 'Eco' en dat is goed, dus u mag Italië/Zwitserland in en bovendien de 'e' van Helsinki afstrepen (als dat in een vorige ronde nog niet was gebeurd).

Nu is de volgende speler aan de beurt; hij krijgt dezelfde vraag.

Vragenronden

Noem uit het gebied een:

1 - Culinaire specialiteit

2 - Beeldend kunstenaar

3 - Auteur

4 - Bezienswaardigheid of gebouw

5 - Politicus of staatsman

6 - Sporter

7 - Musicus of muziekgezelschap

8 - Water(weg)

Natuurlijk kunt u de vragen naar believen uitbreiden met nieuwe categorieën (wetenschappers, gebergten), dan wel met sub-categorieën ('Noem een vrouwelijke auteur van na wo ii').