IHC heeft geen spijt van Birma

IHC Caland heeft geen spijt van de aangenomen order in Birma, die vorig jaar tot grote beroering leidde bij onder meer politici van PvdA en CDA en de vakbeweging. ,,Als we opnieuw zouden moeten beslissen, zouden we het weer doen'', zei president-commissaris H. Langman gisteren op de aandeelhoudersvergadering van het concern, dat gespecialiseerd is in technisch materieel voor de offshore.

De oud-minister van Economische Zaken (VVD) en oud-ABN Amro-bankier noemde twee criteria voor beslissingen over investeringen in politiek gevoelige gebieden. Zijn er sancties van kracht tegen het land, bijvoorbeeld van de Verenigde Naties of de Europese Unie? Zo niet, dan mag IHC Caland daar investeren. En levert de investering een extra gevaar op voor de mensenrechten? In Birma is dat niet zo, zei Langman, want als wij het niet doen, zou een ander het doen.

IHC Caland gaat voor enige honderden miljoenen guldens een olie-opslagplatform bouwen en beheren voor de kust van Birma. Birma wordt geleid door een militaire dictatuur die op grote schaal de mensenrechten schendt en zich schuldig maakt aan dwangarbeid. De inkomsten van de gas- en olievelden zorgen voor het merendeel van de inkomsten van het regime dat de helft van zijn budget besteedt aan bewapening van het leger.

Het ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, eiste gisteren dat IHC Caland een gedragscode instelt en betreurde het dat die code, zoals was toegezegd, gisteren nog niet klaar was. J. Mensonides, directeur aandelen van het ABP, stelde dat de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de raad van bestuur verder gaat dan het toetsen van investeringen aan wetten en sancties. ,,De grens van wat wel en niet geoorloofd is, kan niet uitsluitend gelegd worden bij wat de overheid verbiedt of toestaat'', zei Mensonides. ,,Er is een grijs gebied van omstreden activiteiten waarbij de ondernemingsleiding een eigen gedragslijn moet bepalen.''

Het ABP geeft nog geen oordeel over de investering in Birma, maar zegt de investering pas te willen toetsen als er zo'n code is. De criteria in de code over milieu en mensenrechten moeten volgens het ABP voldoende objectief en specifiek zijn en moeten voor buitenstaanders verifieerbaar zijn. ,,Om te voorkomen dat de onderneming zich gaat vervreemden van de samenleving.''

IHC beloofde de code dit jaar af te hebben. Die zal mogelijk op de volgende vergadering worden gepresenteerd.