HOOFDDOEK 4

De bijlage W&O van 1 mei beschrijft de discussie over het dragen van een hoofddoek door leerkrachten in het openbaar onderwijs. De aanleiding vormt een leerkracht Turks die na haar huwelijk voor de klas ging staan terwijl van haar gezicht slechts haar ogen zichtbaar waren. Een ontbrekend element in deze discussie is de taaldidactische kant. Het bedekt zijn van het gezicht bemoeilijkt namelijk de communicatie tussen leerkracht en kinderen. De eerste reden hiervoor is dat de kinderen het mondbeeld van de leerkracht niet kunnen zien, terwijl het zien van het mondbeeld een belangrijke rol speelt bij het taalverstaan. Dit is extra van belang als het gaat om taalverwerving. De tweede reden is dat de gezichtsmimiek door het dragen van een sluier slechts zeer ten dele zichtbaar is, terwijl deze de communicatie ondersteunt. Het lijkt mij daarom van belang een onderscheid te maken tussen de hoofddoek die het hele gezicht vrij laat en de sluier die slechts de ogen laat zien.