Geen geld roekeloze fietsers

Fietsers en voetgangers die opzettelijk of door bewuste roekeloosheid een ongeval veroorzaken krijgen geen recht op volledige schadevergoeding door de automobilist.

Minister Korthals (Justitie, VVD) heeft het wetsvoorstel waarin werd geregeld dat fietsers en voetgangers altijd de gehele schade vergoed krijgen ingetrokken. Dat wetsvoorstel is nog opgesteld door zijn voorgangster, Sorgdrager (D66).

Nu krijgen fietsers en voetgangers meestal nog een vergoeding van tenminste vijftig procent van de letselschade.

Korthals vindt het onrechtvaardig dat de automobilist aansprakelijk wordt gesteld voor schade door bijvoorbeeld dronken fietsers, fietsers zonder licht, fietsers die voorrang nemen, voetgangers die stoplichten negeren of niet uitkijken bij het oversteken.

De minister komt binnenkort met nieuwe voorstellen, waarin roekeloze fietsers en voetgangers het recht op schadevergoeding na een ongeluk met een automobilist verliezen. Wel zullen zij in de nieuwe voorstellen schadevergoeding krijgen bij een ongeval door een inschattingsfout.

Fietsers en voetgangers ,,verdienen deze bescherming omdat zij een relatief groot risico lopen op fors letsel'', aldus de minister. Een andere reden is dat inschattingsfouten in het huidige, drukke verkeer bijna onvermijdelijk zijn.