Draagmoeder

Het artikel van Geert van Asbeck (Z 15 mei) onderstreepte nog eens hoe terecht het verbod op bemiddeling bij commercieel draagmoederschap is. Buiten de nauwe kring van familie en (heel) goede vrienden levert draagmoederschap (zonder of met eicel-donatie) altijd een of meer slachtoffers op.

Opvallend is dat legalisering van draagmoederschap juist door linkse partijen wordt voorgestaan. Wat is er progressief aan het op de wereld zetten van kinderen bij wijze van koopwaar? En hoe is het mogelijk dat feministes als Cisca Dresselhuys de exploitatie van vrouwen als seksobject veroordelen, terwijl ze de exploitatie van vrouwen als voortplantingsobject toejuichen.

Illustratief is de minachtende houding van wensouders Aernout en Jan-Jaap ten opzichte van draagmoeders (`draagmoedermaffia') en de relatief lage betaling. Kinderen op bestelling, geproduceerd met eigen genen, blijken goedkoper dan legale of illegale adoptiekinderen.