VROM: meer inspraak consument in Vinex-wijk

De consument moet meer te zeggen krijgen over de woningbouw in de Vinex-locaties. Als er niet beter naar hem wordt geluisterd, wordt er uiteindelijk gebouwd voor de leegstand. Dat zei directeur-generaal W. Kokhuis van het departement van VROM gisteren in Zwolle.

Kokhuis sprak op een conferentie over de Vinex-locatie Stadshagen, die ten noorden van de Overijsselse hoofdstad wordt aangelegd. Stadshagen (8.500 woningen) is voor de helft afgerond, en dat was reden voor een ,,tussentijdse evaluatie'', meende de gemeente. Volgens Kokhuis moeten er zeker dingen veranderen. De afgelopen jaren hebben er zo veel ontwikkelingen plaatsgevonden, dat doorgaan op de huidige weg naar de mening van de topambtenaar niet zinvol is. Hij gaat ervan uit dat bij de `herijking' van het Vinex-beleid, medio volgend jaar, meer en beter naar de wensen van de consument zal worden geluisterd. Dat betekent onder andere grotere en betere (huur)woningen.

De bouw op de achttien Vinex-locaties begon in 1995 en loopt nog tot 2005. Uitgangspunten waren onder andere een verdere verstedelijking (bouwen bij de stad) en terugdringing van het woningtekort. In totaal gaat het om 460.000 woningen in de stadsgewesten en 190.000 daarbuiten. Vanaf het begin is er kritiek geweest op de grootschalige bouwprojecten: er zou te klein en vooral ook te eenvormig gebouwd worden.

Kokhuis liet gisteren blijken dat hij zich in die kritiek kan vinden. Maar, zo zei hij, de inzet bij het begin van het Vinex-beleid was een andere dan nu: ,,We begonnen met bouwen om de achterstand weg te werken, om het tekort terug te dringen.'' Nu gaat het niet langer om het produceren van woningen alleen, aldus Kokhuis. ,,We moeten kijken naar een goede invulling van de locaties, inspelen op maatschappelijke veranderingen, beter luisteren naar de consument. Die discussie is wat mij betreft noodzakelijk.'' Dat betekent: ,,Geen massale gelijkvormige nieuwbouw. Dat is niet meer van deze tijd. Anders dan voorheen huisvest de burger tegenwoordig zichzelf. Hij wil keuzes kunnen maken. Zo niet, dan zal hij deze locaties mijden.''

Kokhuis waarschuwde evenwel niet alleen dure woningen te bouwen, waarmee mensen van buiten de stad worden aangetrokken. Dan schiet de aandacht voor eigen burgers tekort, aldus Kokhuis.